donderdag 23 januari 2014

Uitstel kap Thuja's Hengelo

Op 13 januari zijn wij op lokatie gaan kijken. Daarbij hebben we Veilig Verkeer Nederland (VVN) uitgenodigd, omdat het tenslotte vooral gaat om de verkeersveiligheid; ook de projectleider van de gemeente en tevens twee omwonenden die goed op de hoogte zijn van de situatie.
Verschillende opties werden bekeken. Het beste leek ons dat VVN met haar project KANS, dat gaat over kinderen zo veilig mogelijk naar school brengen, aan de slag zou gaan met scholen en ouders.
Daarbij stelden we voor de kap uit te stellen en eerst te kijken hoe het parkeerverhaal zich zou ontwikkelen nadat de scholen beide in september geopend zouden zijn. Als tijdelijke oplossing dan een deel van het geiteweidje inrichten met tien parkeerplaatsen. Want niet zelden blijkt achteraf uit de praktijk dat bomen uiteindelijk toch wel hadden kunnen blijven staan..
De gemeente gaat hiermee nu akkoord! In december zullen we dan evalueren hoe e.e.a. zich ontwikkeld heeft. Het gevaar is dus nog niet geweken! De komende verkiezingen zullen op dit moment vast wel enigszins hebben geholpen...
(Klik op artikel voor vergroting)