maandag 2 mei 2022

BAKENBOMEN

In maart zijn de drie eerste nieuwe bakenbomen geplant in projectgebied Meanderende Maas. De bomen zijn beeldbepalend voor de Maas en de regio.

Bakenbomen zijn bomen (van oorsprong Canada-populieren) die op de oevers langs de rivier staan om de grens tussen land en water te markeren. Ze staan in een rij met een onderlinge afstand van ongeveer honderd meter en komen voornamelijk voor langs het bedijkte deel van de Maas van Boxmeer tot Geertruidenberg. De bomen zijn circa 80 jaar geleden geplant na de kanalisatie van de Maas. Omdat bij de kanalisatie de grote meanderlussen van de rivier werden afgesneden, ligt de dijk nu op veel plekken kilometers verwijderd van de rivier. Aan de hand van de hoge populieren kan je echter de loop van de gekanaliseerde Maas nog volgen.

De bakenbomen fungeerden bij hoogwater en op bepaalde locaties (bochten en kribben) als begeleiders van de scheepvaart. Op dit moment is de cultuurhistorische waarde het belangrijkste. De hoge populieren zijn als het ware de vertegenwoordigers van de ‘riviernormalisaties'. De bomen vertellen het verhaal van de verandering van de rivier en het landschap door de mens en de enorme impact die dit gehad heeft. Vooruitlopend op de nieuwe generatie bakenbomen zijn de eerste drie bomen geplant. Hiermee blijft de markante lijn van bakenbomen in het landschap voor toekomstige generaties behouden én behoudt ook de Maas haar eigen identiteit. De nieuwe bakenbomen maken onderdeel uit van project Meanderende Maas.

Bron: www.meanderendemaas.nl

via NatuurNetNieuws: https://groen-natuurlijk.nl/natuurnieuwsbrieven/