vrijdag 1 november 2019

Reactie van de directeur van Natuurmonumenten

Op 10 oktober jl. zonden wij een brief aan de voorzitter van Natuurmonumenten, dhr. Jeroen Dijsselbloem, m.b.t. de rigoureuze kap in het kwetsbare natuurgebied Dottinkrade in Winterswijk:
https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/10/brief-aan-de-voorzitter-van.html
Onze vraag o.a: 
"Zijn de toezeggingen van Natuurmonumenten betr. een gematigder kapbeleid een sigaar uit eigen doos?

Directeur Marc van den Tweel reageerde, helaas voorspelbaar. Zie onderstaand, met tevens onze reactie daarop.

Geachte heer Van den Tweel,

Hartelijk dank voor uw bericht.
Wij waarderen het dat u persoonlijk reageert.

Punt is echter dat de door u genoemde zorgvuldigheid en openheid van zaken van NM geenszins door de realiteit worden bevestigd; zeker in dit geval is eerder sprake van het integendeel.
Sterker nog: terwijl hier in 2003 al zeer grondig door NM en Waterschap is ingegrepen en dit natuurgebied zich daarvan juist had hersteld, staan hier naast de huidige rigoureuze kap vervolgens nog twee van dergelijke kaalkap projecten op uw programma. En dat op deze betrekkelijk kleine oppervlakte!
Derhalve maken wij ons juist nog meer zorgen over deze gang van zaken!

Uw reactie stelt ons derhalve geenszins gerust, temeer omdat deze van dezelfde inhoud is als die wij van uw team Achterhoek op onze vragen c.q. zorgen te horen krijgen en helaas niets toevoegt.

Vriendelijke groet,
mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming,

Bomenstichting AchterhoekVan: Marc van den Tweel [mailto:M.vandenTweel@Natuurmonumenten.nl]
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 10:32
Aan: bomenachterhoek@gmail.com
CC: voorzitter
Onderwerp: Re: Bomenkap in Winterswijk: Toezeggingen Natuurmonumenten sigaar uit eigen doos?!

Geachte mevrouw Houpt,

In afstemming met de heer Dijsselbloem beantwoord ik uw mail.

Vanzelfsprekend heb ik over een en ander navraag gedaan. Daaruit kan ik concluderen dat ons team in de Achterhoek met grote zorgvuldigheid zijn werk verricht, in lijn met ons beleid zoals dat is vastgesteld door bestuur, directie en ledenraad. Ook heb ik begrepen dat er met een behoorlijke regelmaat contact met uw organisatie is, waarbij wij openheid van zaken geven.  
Ik zie dan ook geen aanleiding tot het plegen van interventies o.i.d. 
Met vriendelijke groet,

Marc van den Tweel,
algemeen directeur