zaterdag 11 januari 2020

Nuancering: Bomenkap in Winterswijk

In de Gelderlander van 11 december 2019 stond een artikel over 'massale' bomenkap in het buitengebied van Winterswijk.

Naar aanleiding hiervan heeft de Bomenstichting Achterhoek met een eigen deskundige de gemeentelijke plannen bekeken. Ook was er een rondleiding door het buitengebied met twee medewerkers van de gemeente.

In 2017 heeft de gemeente een beheerplan 2017-2032 voor laanbomen opgesteld. Elk jaar wordt bij een aantal lanen onderhoud uitgevoerd. Slechte bomen, die een gevaar vormen, worden gekapt en meteen vervangen door nieuwe aanplant. Men houdt rekening met de oorspronkelijke beplanting en ook met de bermen. Is er een ecologisch rijke berm dan worden er geen beuken geplant maar berken, die meer licht doorlaten. Bij dode bomen met vleermuis- of spechtengaten wordt de top eruit gesnoeid en blijven de stammen met gaten staan.

Zo worden er elk jaar in Winterswijk maximaal 450 bomen gekapt en door nieuwe vervangen, zodat de voor deze gemeente zo kenmerkende lanenstructuur behouden blijft voor de toekomst.
Het bomenbestand bestaat voor twee derde uit oude bomen, maar dat betekent niet dat die allemaal gekapt moeten worden. Oude bomen kunnen nog vele tientallen jaren mee.

Concluderend: de Bomenstichting Achterhoek heeft ervaren dat de gemeente Winterswijk wel degelijk zorgvuldig omgaat met haar laanbomen. 

Afbeelding
(Klik op afbeelding voor vergroting)