maandag 20 januari 2020

Burgerinitiatief: Schoorlse Bos Moet Blijven

Door dit Burgerinitiatief wordt de Provincie Noord-Holland wettelijk verplicht op 3 februari een NIEUW besluit nemen. 
Want helaas dreigen we de strijd te verliezen.
Door onjuiste voorlichting van Staatsbosbeheer aan de politiek hebben VVD, PVDA, D66, CU en GroenLinks inmiddels namelijk aangegeven vóór deze kap te zijn.


Steun dit Burgerinitiatief door onderstaande tekst te sturen aan:

aan: statengriffie@noord-holland.nl
cc: bureaugriffier@bergen-nh.nl

onderwerp: ter attentie van de Statenleden / gemeenteraadsleden.


Geachte volksvertegenwoordiger,


* bomen nu meer dan ooit nodig zijn
* bomen CO2 opnemen en zorgen voor verkoeling
* bomen ons beschermen tegen fijnstof en stuifzand
* het Van Steijnbos en Leeuwenkuilbos talloze zeldzame mossen, schimmels en
paddestoelen herbergen
* het Schoorlse duingebied al divers ís (bos, duinen en heide)!
* het argument dat deze dennen ook weg moeten vanwege de droogte stamt uit een 
ondeugdelijk onderzoek uit 1950, dat al in 1960 door TNO is weerlegd.


Met vriendelijke groet,


Bomenstichting Achterhoek

Mede namens het Landelijk netwerk Bossen- en Bomenbescherming (https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/landelijk-netwerk-bossen-en.html)


1/3 is inmiddels gekapt
nog 2/3 kaalslag te gaan..