zaterdag 16 november 2013

Tissues komen tot leven

Er worden heel veel bomen gekapt om zakdoekjes te kunnen maken.
Het Japanse Nepia is zo’n producent die dat doet dit maar meent toch met respect voor de natuur te handelen.
Het bedrijf zet zich namelijk in voor duurzaam beheerde bossen en behoud van ecosystemen. Om deze goede relatie met de natuur over te brengen is deze schitterende stop-motion gemaakt waarin tissues op magische wijze in allerlei origamidieren veranderen.


Bron: BREKEND.NL