vrijdag 5 februari 2016

Persbericht: GNMF pleit voor intrekking bomenkapplan in gemeente Oude IJsselstreek

Arnhem, 4 februari 2016


De Gelderse Natuur en Milieufederatie roept de gemeente Oude IJsselstreek op om de geplande dunning van bomen bij Sinderen en Silvolde uit te stellen. De GNMF is bezorgd over het bomenbeleid en vraagt de gemeente om in overleg te treden met bewoners en deskundigen. Ook de GNMF is bereid mee te denken over een beter bomenbeheerplan.
Vanavond vergadert de gemeenteraad over de grootschalige dunning van laanbomen.

Van verschillende kanten is de GNMF gewezen op de discussie die in de gemeente Oude IJsselstreek plaatsvindt over het dunnen van bomenlanen. De GNMF beseft dat in de discussie feit en fictie soms door elkaar lopen, en heeft zelf de nodige stukken bestudeerd. Op basis van die gegevens heeft de GNMF aan alle raadsleden een e-mail gestuurd, waarin ze haar zorgen uit.

Dunnen
Het ‘dunnen’ gaat nu om 900, maar in een paar jaar tijd om duizenden gezonde bomen. Het om en om dunnen van bomenrijen kán een zinvolle actie zijn, wanneer de bomen kort op elkaar zijn geplant en een bepaalde omvang bereiken. Zo krijgen de resterende bomen meer licht en groeiruimte.
In enkele voorbeelden uit Oude IJsselstreek die wij onder ogen kregen, betreft het echter grote eiken van 60 jaar of ouder. Elke bomendeskundige die daarover een onafhankelijk advies zou worden gevraagd, zal zeggen: “niet doen!” De resterende bomen komen plotseling voller in de wind te staan. Met elkaar verweven wortelstelsels worden aangetast. Dit maakt de bomen niet stabieler, juist kwetsbaarder worden, met een grotere kans op stormschade.

Maatwerk
De GNMF is niet principieel tegen dunnen in bomenlanen, maar dat moet dan wel maatwerk zijn, en het moet gebeuren wanneer de bomen nog niet te groot zijn. Het plan zoals het nu voorligt vinden we onbezonnen, en lijkt ándere doelen te dienen dan de kwaliteit van de lanen. Dat Engbers Bosbeheer tot de conclusie komt “dat het haalbaar (is) om de dunningen verantwoord uit te voeren” stelt ons absoluut niet gerust.

Alex de Meijer- GNMF,  a.de.meijer@gnmf.nl