woensdag 1 februari 2017

Essentaksterfte

Sommige essensoorten blijken duidelijk beter bestand tegen de schimmel die de essentaksterfteziekte veroorzaakt. Het ontrafelen van de genetische code voor de afweer kan van waarde zijn bij het kweken van nieuwe weerbare varianten. De schimmel Chalara heeft zich vanuit Oost-Europa verspreid, en komt nu in heel Noordwest Europa voor. 

In Nederland speelt essentaksterfte met name in Groningen, Friesland en Flevoland. Maar ook in Limburg zagen wij veel gevallen. Echter niet alle essen blijken gevoelig voor de schimmel. De essenfamilie telt circa 1.000 soorten, en sommige daarvan zijn bestand tegen de schimmel. De vatbare essensoorten maken veel glycosiden (plantaardige stoffen met een suikercomponent) aan, de weerbare soorten juist weinig. Mogelijk remt dat de groei van de schimmel.

Bron: Trouw, via Natuur Net Nieuws februari 2017