vrijdag 31 januari 2014

Aanplant 57 iepen Bedrijvenweg Doetinchem:

In november 2013 zijn voor het 3000-bomenplan 57 iepen aangeplant in de gemeente Doetinchem. Dit 3000-bomenplan is gericht op het verbeteren van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit. De ambitie is om ervoor te zorgen dat de zogenaamde “groene waas” over Doetinchem wordt versterkt. Daarnaast is het streven om de laanstructuren vanuit het buitengebied tot in het centrum te herstellen, zodat tegelijkertijd een zowel visueel ruimtelijke als ecologische verbinding wordt gemaakt tussen het stedelijk groen en natuur en landschap van het buitengebied.
 
De iepen zijn aangeplant in de middenberm van de Bedrijvenweg. Deze is een belangrijke toegangsweg naar Doetinchem. De groeiplaats is verbeterd door middel van het doormengen van de gehele middenberm met bomengrond. De gebruikte iep (Ulmus ‘Plantijn’) is weinig gevoelig voor iepziekte. Door gebruik te maken van een grote aanplantmaat (omtrek 35-40 cm) is het beeld van de Bedrijvenweg nu een aansprekende binnenkomer geworden.