dinsdag 28 januari 2014

Nieuw bestuurslid Bomenstichting Achterhoek

De BSA is verheugd dat het bestuur na het overlijden van onze Willem Pasman op 15 december jl.  een nieuw bestuurslid heeft gevonden in de persoon van Bas Waterham, woonachtig in Doetinchem.
Hieronder geeft hij zelf aan wat hem daartoe heeft doen besluiten.

De natuur, dichtbij en verder weg, de groene omgeving om en in de stad, het neemt al tientallen jaren een prominente rol in in mijn leven. Ik kan (en wil) er het jaar rond intens van genieten, alleen of met familie en gelijkgestemde vrienden.  Maar het is helaas niet vanzelfsprekend dat wij dat ongestoord tot in lengte van jaren kunnen blijven doen. Wereldwijd, maar ook in ons eigen land en in onze mooie Achterhoek, staat de natuur en onze groene omgeving onder steeds grotere druk. Dat komt in mijn ogen met name door (in-)direct menselijk handelen. Denk aan klimaatverandering, onze levenswijze, de belangen van de economie of politiek bestuur, die onvoldoende belang hechten aan de enorme waarde voor de mens van voldoende natuur, ook om ons heen.  Bomen, planten, dieren: ze zijn vaak zo weerloos tegen de nukken en grillen van de mens. Het is daarom essentieel dat er organisaties bestaan waar mensen actief zijn die zich wel druk maken om het behoud en, waar mogelijk, de uitbreiding van onze natuur. En zich daar met woord en daad voor in willen zetten. Ik doe dat nu voor de bomen in de Achterhoek, en met name in en rond de gemeente Doetinchem. Of ze nu klein zijn of majestueus groot en monumentaal oud. Ondanks beleidsplannen van gemeentes inzake behoud en kap van bomen is het naar mijn mening vaak te gemakkelijk (gebleken) om bomen te kappen. In Doetinchem bijvoorbeeld is een boom met een stamomtrek van 120 cm gemeten op 130 cm hoogte helaas meestal al heel slecht beschermd. En dan heb je het toch al snel over een boom die er al tientallen jaren staat en een diameter heeft van bijna 40 cm. Daarom wil ik mij via de BSA inzetten voor het behoud van bomen en in het kielzog daarvan de aanplant van compenserende of nieuwe bomen. Dat doen we bij voorkeur door een constructieve bijdrage te leveren middels advies en overleg met gemeenten, particulieren en andere belanghebbenden.
De eerste vergaderingen, overleggen en dergelijke al achter de rug; heb er enorm veel zin in.
Ik sluit graag af met een gedicht dat ik van mijn moeder kreeg. Het is van de hand van Jacob Cats (1577-1660, dichter, jurist en politicus) dat mijn 'drive' mooi verwoordt:

Wie prijst er ooit een mens die oude bomen velt
En in dezelfder plaats geen nieuwe wederstelt?
Want hadden oudstijds toch onze ouders niet geplant,
Wat zoude ons Neerland zijn als louter veen en zand?..


Bas Waterham