dinsdag 14 januari 2014

Verkiezingen en Bomenbeleid

Onlangs verzonden wij onderstaande brief aan de fracties van de politieke partijen in alle Achterhoekse gemeenten.

Tevens zullen wij onderzoeken wat er van de voornemens en beloften aangaande bomenbeleid van de vorige verkiezingsprogramma's van alle partijen is uitgekomen.
Ook dat zullen wij op deze weblog publiceren. 
                  

Geachte mevrouw, mijnheer,

Wij zijn zeer benieuwd naar het verkiezingsprogramma van uw afdeling.
Daarom verzoeken wij u vriendelijk ons uw programma, of de relevante paragrafen uit de onderwerpen Milieu, Natuur en Groen, Gezondheid/ Recreatie, digitaal te willen toezenden.
 
Als Bomenstichting Achterhoek hebben wij ons tot doel gesteld: “Het bevorderen van zorg en aandacht en het in stand houden, en waar mogelijk verbeteren, van de groene leefomgeving van de Achterhoek: de beeldbepalende groene structuren in het Achterhoekse landschap en de karakteristieke Achterhoekse dorpskernen, met name gericht op bomen en de daarbij behorende biodiversiteit en ecosystemen”.

Wij willen daarom uw standpunten vermelden op onze weblog, zodat onze sympathisanten en andere belangstellenden deze kunnen meewegen bij hun keuze op 19 maart.
Graag ontvangen wij uw stukken vóór 1 februari.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek