dinsdag 14 januari 2014

Berkel Milieu neemt aantal taken gemeente Lochem over

Sinds 1 januari onderhoudt en beheert het bedrijf Berkel Milieu de buitenruimte van de gemeente Lochem.
Berkel Milieu is de nieuwe werkgever van 27 medewerkers buitendienst die tot eind 2013 nog in dienst waren van de gemeente Lochem.

De gemeente blijft voorlopig plannen en regels maken voor het groenonderhoud.

Berkel Milieu doet voortaan het volgende werk op het terrein van Civiel en Groen:
• Spoedeisend onderhoud van bomen buiten de bebouwde kom
• Onderhoud van bomen binnen de bebouwde kom
• Onderhoud en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen
• Het groenonderhoud in wijken, industrieterreinen en centra
• Onderhoud van perken en bloembakken
• Kleine reparaties van bestrating en asfalt
• Rioolwerkzaamheden
• Zwerfvuil opruimen, prullenbakken legen
• Herstel en onderhoud van verkeersborden en straatmeubilair.

bron: gemeente Lochem/ Stad & Groen