vrijdag 9 oktober 2015

Bomen per vierkante kilometer

Voor het eerst is op wereldschaal de hoeveelheid bomen per vierkante kilometer in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat er meer dan drie biljoen bomen op aarde zijn (3000 miljard), wat neerkomt op zo'n 422 bomen per persoon. 

     Dit aantal is niet alleen gebaseerd op satellietbeelden, maar er zijn ook meer dan 400.000 grondwaarnemingen van over de hele wereld bij het onderzoek betrokken.
De studie, die in Nature is gepubliceerd, is gedaan door onderzoekers uit meer dan 20 landen, waaronder Geerten Hengeveld en Gert-Jan Nabuurs van Alterra Wageningen UR.

Geerten Hengeveld: "Om echt te kunnen begrijpen welke rol bomen spelen bij de wereldwijde klimaatverandering, houtvoorziening, biodiversiteit, bio-economie en de manier waarop ze veel mensen helpen in hun levensonderhoud te voorzien is de kennis die we nu hebben opgedaan onontbeerlijk."
Gert-Jan Nabuurs: "De Europese bossen zijn van essentieel belang voor de wereldhoutvoorziening en zij worden in het kader van de bio-economie ook steeds belangrijker. Het verantwoord tegen elkaar afwegen van de verschillende functies van een bos is een enorme uitdaging, die door dit onderzoek wordt ondersteund."De hoogste dichtheden aan bomen werden gevonden in boreale bossen in de sub-arctische regio's van Rusland, Scandinavië en Noord-Amerika. De grootste bosgebieden liggen in de tropen. Daar komt ongeveer 43% van alle bomen voor.


Bron: Alterra / 
Natuur Net Nieuws oktober 2015 bomenoverleven.nl