dinsdag 30 januari 2018

Bomen belangrijk bij watermanagement

Kees van Leeuwen, hoogleraar watermanagement en stedelijke ontwikkeling aan de universiteit van Utrecht, stelt in DvhN van 29 januari, dat meer en meer steden parken aanleggen om water de kans te geven om in de bodem te zakken. ‘Vrijwel iedereen is het er inmiddels wel over eens dat water wereldwijd het belangrijkste onderwerp van dit moment is. Waterschaarste staat bij organisaties als de Wereldvoedselorganisatie of het Wereld Economisch Forum op vrijwel elke vergadering bovenaan de agenda.’ "Zelfs in het kletsnatte Nederland bestaat waterschaarste", benadrukt Rijkswaterstaat.Bovenstaande tekst, verschenen in Dagblad van het Noorden op 29-01-18, geeft eens te meer aan dat groen, parken, bomen, absolute voorrang moeten krijgen in stedelijke ontwikkeling. Hittestress, overstort van de riolen bij harde regenbuien, gevoelens van stress…, terugdringing van fijnstof, CO2-uitstoot, en productie van zuurstof.
Bomen zorgen voor een beter leefklimaat... Ofwel: met bomen is het leven leuker.

Er zijn dus veel argumenten aan te voeren voor behoud van bomen en voor (grootschalige) aanplant. Maar één argument, waarvoor misschien de beslissende instanties gevoelig zijn is ook zeker dit: bomen zijn een economisch zinvolle en dus rendabele investering die vooral ook keihard geld oplevert!