woensdag 24 januari 2018

Ansichtkaart van Natuurvereniging Zuidwolde alle Raadsleden van de gemeente De Wolden.

In 2012 heeft de Drentse gemeente De Wolden, ondanks felle protesten, de kapvergunning afgeschaft. De enige reden daarvoor was dat het voor de burgers lastig zou zijn en de ambtenaren te veel tijd zou kosten.
En dat voor een gemeente waar toerisme van niet gering belang is!
Er kwam een bomenlijst voor in de plaats met daarop vrij willekeurig vermeld bomen die niet zonder vergunning gekapt mogen worden. Alle andere particuliere bomen, bomenrijen en houtwallen waren daarmee vogelvrij verklaard tenzij ze onder de Boswet vielen.
In 2015 heeft de Natuurvereniging Zuidwolde een veldonderzoek gedaan om te zien wat de gevolgen zijn van het afschaffen van de kapvergunning en hoe dat geregeld is in andere Drentse gemeenten.
Er bleek op grote schaal gekapt te worden, zonder dat dat gecontroleerd werd.
De gemeenten De Wolden en Hoogeveen waren hiermee provinciaal gezien het slechtste jongetje van de klas. Dit rapport is aangeboden aan de gemeente De Wolden op een speciaal daarvoor georganiseerde studiedag. Niet alleen de Natuurvereniging maakte zich zorgen over de gevolgen van het verwijderen van de kapvergunning, ook de Provincie, de Natuur & Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Het Drents landschap en de Bond Heemschut stelden zich achter de conclusies van het rapport.

De kapvergunning is nu in opdracht van de gemeente officieel door een bureau geëvalueerd en wordt donderdag 25 januari officieel besproken in de gemeenteraad van De Wolden. De conclusie is duidelijk, de burger en de gemeente kunnen volgens het rapport tevreden zijn, want minder regels betekent minder vergunningaanvragen en daarmee minder kosten. (Het blijkt nu te gaan om 3 uur minder werk per week voor 1 ambtenaar!). De bomen en andere landschapselementen komen in het rapport alleen als vage aanbevelingen aan bod. Kortom de kapvergunning blijft in het voorstel aan de Raad afgeschaft.
De Natuurvereniging maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van dit beleid en wil daarom nog een keer een krachtig geluid naar de Raad laten horen.

De leden van Natuurvereniging Zuidwolde stuurden alle Raadsleden via de post deze vakantiekaart vanuit de toekomst, met beeld en tekst die voor zich spreken.

(Klik op afbeelding voor vergroting).