zaterdag 15 september 2012

Groot onderhoud Meikamerbos -gemeente Montferland

Bron: Gemeente Montferland:

Komend najaar/ winter vindt groot ondergoud plaats
in het gemeentelijk deel van het Meikamerbos.
In overleg met de beheerders van het bos; de Vereniging
Leefbaar Nieuw-Dijk, werkgroep Meikamerbos, is besloten een
reguliere dunning in het bos uit te voeren.
De reden hiervoor is om bepaalde bomen meer ruimte te geven,
een goede kroon te ontwikkelen en om meer licht op de
bodem te krijgen waardoor de struik- en kruidlaag zich beter kan
ontwikkelen. Daarnaast zal de Amerikaanse vogelkers uit het
bosbeeld worden verwijderd.

Waarom wordt dit gedaan?
Op dit moment staan er veel bomen dicht bij elkaar waardoor
de kroon per boom niet goed ontwikkeld is.
Daarnaast is het bladerdek in de top zo dicht dat er weinig licht
op de grond komt waardoor er geen natuurlijke verjonging kan
plaatsvinden. Het gevolg is dat bijna alle bomen van dezelfde
leeftijd zijn en dat bepaalde soorten de overhand krijgen
waardoor de variatie en structuur in het bos afneemt. Door
nu in te grijpen hoopt de gemeente de variatie in het bos te
verhogen waardoor de natuur- en de recreatieve waarde worden
verhoogd.

Hoe wordt er gedund?
Een deskundig bosbeheerder gaat aangeven welke bomen
verwijderd kunnen worden, dit heet blessen.
Bij het blessen wordt gekeken welke bomen moeten blijven
staan, een zogeheten toekomstboom, en welke bomen deze
toekomstbomen in de weg staan.
Welke boom blijft staan is afhankelijk van de groeiverwachting,
de boomsoort, de kwaliteit van de stam en het uiterlijk van de
boom.
Als leidraad voor het bleswerk geldt het eerder voor het
Meikamerbos opgestelde beheerplan. De bleswerkzaamheden
staan gepland voor medio oktober.

Nadat het bos is geblest zal het hout op stam worden verkocht.
De koper is vervolgens degene die de bomen zaagt en afvoert. 
Om verstoring in het bos zoveel mogelijk tegen te gaan worden
de werkzaamheden in één keer uitgevoerd.
De bedoeling is deze werkzaamheden in november/ december
uit te voeren mits de terreinomstandigheden dit toelaten.

Door de werkzaamheden gaat het bos er anders uitzien.
Het zal eerst kaal lijken waarna het door het opkomen van
snelgroeiende soorten tijdelijk zal verruigen.
Na een aantal jaren zal het bosbeeld worden zoals we bedoelen.

Voor een uitgebreidere uitleg houdt de gemeente Montferland
voor belangstellenden op zaterdag 29 september om 10 uur een
informatiebijeenkomst in het Meikamerbos.
Verzamelen aan de Meikamerlaan bij de afsluitboom.