dinsdag 18 september 2012

Herstel heemtuin en openluchttheater in Gorssel.

Onlangs werd de Bomenstichting Achterhoek (BSA) door de
Vereniging Dorpsraad Gorssel verzocht advies uit te brengen
inzake het herstel van de heemtuin rondom het openlucht-
theater in Gorssel; met name "hoe om te gaan met de aanwezige
bomen.
 
De Bomenstichting Achterhoek (BSA) is van mening dat
zorgvuldig naar de bestaande bomen is gekeken. Volgens
de BSA zou zelfs nog een klein aantal extra bomen moeten
worden gekapt, teneinde de aanwezige meer waardevolle
bomen beter tot hun recht te laten komen.

Tevens:
·  De aanwezige Esdoorn wordt niet gekapt, maar teruggezet op locatie.
·  Enkele extra Acacia’s aan de buitenzijde worden gekapt.
·  De Italiaanse Populieren aan de ingang worden gekapt zodat de kroon
    van de beuk meer tot uitdrukking komt.
 
Afgesproken werd, dat de Bomenstichting Achterhoek geen
bezwaar zal maken tegen de inmiddels aangevraagde,
en nu nog toegevoegde, bomenkap.

De Bomenstichting Achterhoek complimenteert Dorpsraad
Gorssel en Stichting Natuur Anders voor de zorgvuldige wijze
waarop bij dit mooie project met de bestaande bomen is
omgegaan!

Zie verder: http://www.dorpsraadgorssel.nl/
 
Huidig toneel (Foto: Dorpsraad Gorssel)