zaterdag 2 mei 2015

Meimaand: BOMENMAAND!

De Stichting Bomen Over Leven 
(http://www.bomenoverleven.nlverzorgt de tweede editie van de jaarlijkse Meimaand: Bomenmaand! 
Hiermee pleiten wij voor het behoud van bomen. Bomen zijn waardevol. Niet alleen voor het milieu en uit esthetisch oogpunt. Bomen maken deel uit van onze leefomgeving, bieden onderdak aan vogels, insecten, geven ons schaduw op warme dagen, filteren stof uit de lucht, enzovoort.
Waardering
De waardering voor bomen neemt toe, als we ze beter leren kennen. Welke bomen staan er in onze straat, buurt, wijk, stad, in het park of in het bos? Hoe heten ze, wat zijn hun kenmerken, wanneer bloeien ze en brengen ze vruchten voort? Wat is hun rol voor andere planten, dieren, vogels? Hoeveel jaren hebben ze er over gedaan om te worden zoals ze nu zijn? Hoe oud kunnen ze worden?
Bomenkenners
De Stichting Bomen Over Leven roept boswachters, gemeentelijke groenbeheerders, terreinbeheerders, (IVN)natuurgidsen en anderen met kennis van en liefde voor bomen op, in actie te komen en deze met belangstellenden te delen. Dat kan bij uitstek door middel van wandel- of fietsexcursies tijdens de maand mei. Dan zijn veel bomen op hun mooist. Kenners, deel uw kennis! Zo worden bomenliefhebbers, bomenkenners. En hoe meer mensen met kennis van bomen, hoe meer argumenten zij hebben bij hun verzet tegen de zoveelste bomenkap in stad en streek.
Meer informatie: http://bit.ly/1DvVZd3
Landelijke bekendheid
De Stichting Bomen Over Leven streeft er naar, Meimaand: Bomenmaand! in vijf jaar te laten uitgroeien tot een initiatief met een landelijke bekendheid, vergelijkbaar met de Nationale Boomfeestdag in maart. Doe mee, zodat u indirect steun geeft aan minder bomenkap in ons land, zodat veel meer bomen de kans krijgen om oud te worden.
Volg: www.twitter.com/@BomenOverLeven.

Noot voor organisator(en): u moet zelf bekendheid geven aan uw activiteit.
U kunt deze tevens melden op:
rob@bomenoverleven.nl.