zaterdag 2 mei 2015

Parkbossen

Parkbossen zijn alle vormen van bos die vallen binnen een historisch park- of tuinaanleg. In de zeventiende en achttiende eeuw ontwikkelden zich tuinstijlen, maar werden ook de omliggende bossen meegenomen in de aanleg. 
In de landschappelijke parkstijl hebben parkbossen een nadrukkelijke rol.
Daslook
Sommige van deze parkbossen hebben een rijke struiklaag en veel kruiden, die vooral in het voorjaar bloeien. Deze planten zijn oorspronkelijk aangeplant, maar inmiddels verwilderd, het zijn deels inheemse planten (zoals daslook en wilde narcis), maar met name ook van oorsprong uitheemse planten (veel soorten bol- en knolgewassen, zoals hyacinten, sneeuwklokjes en krokussen maar bijvoorbeeld ook hartbladzonnebloem en Italiaanse aronskelk). Ook zijn in dit bostype (Stinzenbos) veel uitheemse bomen te vinden, door landgoedeigenaren aangeplant ter verfraaiing van het bos. De naam Stinzenbos komt van het woord stins, de Friese benaming voor kasteel/landhuis.

Bron: Natuur Net Nieuws mei 2015
www.bomenoverleven.nl