zaterdag 6 juni 2015

Prachtige korte wandeling; landgoed Hagenbeek!

Mede door de  vele bijzondere plantensoorten in dit gebied vinden wij deze wandeling van een kleine 4 km door cultuurlandschap Hagenbeek een feest!

Staatsbosbeheer onderhoudt dit gebied.Start: vanaf de parkeerplaats aan de Flierdijk bij Barchem ter hoogte van boerderij nr. 6.
U volgt de gele paaltjes. 

Heel duidelijk is aan verscheidenheid van de begroeiing het verschil in vochtigheidsgraad van de bodem te zien.
In april/mei vindt u hier:


Waterviolier en Waterranonkel

In juni:
Zuring en vele grassoorten
De (echte) Koekkoeksbloem 
Prachtig rode mossen
In augustus bloeien: 

Duizendguldenkruid, Gentiaan, Stijve Ogentroost, Kattenstaart ,
mooie rietgrassen
en de vrij zeldzame:
Parnassia!