maandag 1 juni 2015

Wereldbomen

Wereldbomen zijn bomen die oeroud kunnen en mogen worden. De groeiplaats van een wereldboom wordt beschermd door een groep mensen, die zich met deze boom heeft verbonden.

Annenborchboom (Tilia X europea) - Terpenborch Rosmalen:
Deze linde werd waarschijnlijk omstreeks 1750 aangeplant en is nu dus ongeveer 260 jaar oud. De bedoeling van Stichting Wereldboom is om deze oeroude linde zeker 3 of 4 maal zo oud te laten worden o.a. door te zorgen voor een ideale bovengrondse en ondergrondse groeiplaats en optimale groei-omstandigheden.
Heel belangrijk voor het voortbestaan van deze boom is de ondersteuning van de omwonende gemeenschap en een beschermheer. De Annenborchschool en de buurtbewoners van Terpenborch ondersteunen deze boom dan ook en beschouwen hem als het symbool van hun gemeenschap. 

Bron: Natuur Net Nieuws juni 2015http://wereldboom.org