maandag 1 juni 2015

Betere Bomenverordening Doetinchem!

De gemeente Doetinchem heeft besloten om de Bomenverordening aan te scherpen voor alle openbare bomen. De maatregel geldt ook voor bomen in Doetinchem die eigendom zijn van Provincie, Waterschap en Rijk.

Waar tot nu toe een norm van 120 centimeter stamomtrek gold, is straks voor een openbare boom met een omvang van 60 centimeter al een kapvergunning nodig. De gemeente wil zich door deze concrete maatregel inzetten voor het verder vergroenen van de stad en de dorpen en denkt dat het geven van het goede voorbeeld een positieve bijdrage levert aan het bewuster omgaan met particuliere bomen in de eigen tuin.

Bron: Natuur Net Nieuws juni 2015