maandag 27 juli 2015

Kapvergunning voor monumentale beuk Berkeloord Lochem

Door de gemeente Lochem is een kapvergunning afgegeven voor het vellen van een beuk bij de splitsing Haitsma Mulierlaan en Marinus Naefflaan.

In de vergunning staat dat de beuk is getoetst aan: "de natuurwaarde van de houtopstand; de landschappelijke waarde; de beeldbepalende waarde en de cultuurhistorische waarde", zoals dit is gesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente.
De zware beuk is door zwamaantasting (korsthoutskoolzwam) sterk verminderd vitaal en kan helaas niet behouden worden.

Er een herplantplicht opgelegd voor één beuk.

Volgens de gemeente zal de beuk dit najaar worden geveld. 
De voornaamste reden voor de velling is dus de aanwezigheid van de korsthoutskoolzwam.
Deze zwam (Kretzschmaria deusta) is een parasitaire schimmelaantasting, die voornamelijk voorkomt op beuken. Infectie vindt plaats via wonden aan wortels of stamvoet. Na infectie veroorzaakt de zwam zachtrot in de stam. 

De schimmel tast de boom van binnen naar buiten aan, waarbij de mate van houtafbraak door de gehele stam zeer gevarieerd is. Deze gevarieerde houtafbraak maakt dat het risico op windworp of stambreuk lastig in te schatten is.
Zodra de onopvallende zwam (zie afbeelding) aan de buitenzijde van de stam zichtbaar wordt, is het rottingsproces al enige tijd gaande en kan de boom een risico vormen voor zijn omgeving.