vrijdag 1 januari 2016

Boomveiligheid

De laatste jaren zijn boomveiligheidscontroles overal in bos, natuur en landschap steeds belangrijker geworden. Maar de gangbare controles zijn in grote gebieden lastig toepasbaar, en misschien ook niet nodig.
Het nieuwe praktijkadvies boomveiligheid, opgesteld door een werkgroep onder de vlag van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) bestaat uit een basiswerkwijze voor boomveiligheid die ook in grote gebieden uitkomst biedt. In dat advies is het uitgangspunt dat regulier beheer zorgt voor voldoende veiligheid.
Zie voor meer informatie het Praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur op de site van de VBNE (Vereniging van Bose en Natuurterreineigenaren).

Bron: Unie van Bosgroepen/ Natuur Net Nieuws januari 2016