vrijdag 29 januari 2016

Goed nieuws uit gemeente Bronckhorst!

Met ingang van 1 januari 2016 is de lijst met te beschermen bomen in Bronckhorst uitgebreid. Reden hiervoor is onder andere dat in 2015 een groot aantal knotwilgen met grote landschappelijke waarde is geveld.
Door het uitbreiden van de lijst wordt voorkomen dat zulke landschappelijk aantrekkelijke bomen verdwijnen uit het landschap. In december 2015 stelde de gemeenteraad de Omgevingsverordening Bronckhorst 2016 vast. In deze verordening staan onder meer de regels voor het kappen van bomen.

Wat zijn de regels voor kappen?

U moet een vergunning aanvragen voor het kappen van houtwallen waarbij de stobben worden verwijderd. Ook voor het kappen van 16 boomsoorten die op een hoogte van 1.30 meter een stamomtrek hebben van meer dan 95 cm heeft u een vergunning nodig. Deze 16 te beschermen boomsoorten zijn: esdoorn, paardenkastanje, haagbeuk, beuk, es, noot, plataan, populier, eik, grove den, acacia, linde, iep, knotwilg, knotels en tamme kastanje.

Meer info

Neem voor meer informatie over het kappen van bomen contact op met de gemeente via info@bronckhorst.nl
of (0575) 75 02 50.