maandag 22 februari 2016

Correctie op artikel over 901 bomen Oude IJsselstreek op website Omroep Gelderland

Op 17 februari heeft alsnog een overleg plaatsgevonden met de gemeente Oude IJsselstreek, belangenorganisatie Kappen Nou en onze Stichting.

Op twitter en de site van Omroep Gelderland troffen wij vandaag dit artikel, waarmee de actuele gang van zaken niet geheel juist is weergegeven, en hebben Omroep GLD hiervan inmiddels op de hoogte gebracht:
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2105975/Protest-tegen-bomenkap-Oude-IJsselstreek-zonder-succes-het-zagen-is-begonnen

De Bomenstichting Achterhoek en belangenorganisatie Kappen Nou zijn het met de gemeente eens geworden over de kap langs de Munstermansweg en de Kattenbrink, waarvan de bomen ook òp zijn. Dit betreft ong. 100 Amerikaanse Eiken. Als het goed is wordt nu alleen op die locaties gekapt totdat het broedseizoen begint op 15 maart.
De gemeente heeft ons toegezegd de andere lanen met eerder gebleste bomen opnieuw met deskundigen te zullen bekijken: nu per individuele boom, en niet zonder meer om en om, omdat dat volgens onze deskundigen schadelijk is voor de overblijvers. Dit betreft de Rabelingstraat, Seesinkvloetstraat, Geurinkstraat, Wissinklaan, en een deel van de Toldijk.
Verder zegde de gemeente toe ons van de uitkomst hiervan op de hoogte te houden en in elk geval niet meer te kappen tot na de zomer. Ook zal men een bomenbeleidsplan opstellen, want dat blijkt er nog niet te zijn.

Wij wachten dus nu op nader bericht.