maandag 1 februari 2016

Ook steun uit België tegen kap Oude IJsselstreek!!

Brief van Arlette Damiaans uit België die zij ons stuurde n.a.v. het Ronde Tafel Gesprek van donderdag 4 februari:

Beste Burgemeester en leden van het Schepencollege,

Een brief helemaal vanuit België. Belanghebbende? Ja, natuurlijk! 
Wat in het Amazone-woud gebeurt raakt mij én u, dus wat in de Achterhoek gebeurt, zeker!

Al bijna twee jaar probeer ik een wei bebost te krijgen. Een wei gelegen in Natura2000. 
Natura2000-gebieden zijn volgens Europa de natuurplekken waarop we volop moeten inzetten om ze veilig te stellen en te versterken in biodiversiteit. Je zou denken met al de mogelijke Europese subsidies, die er bestaan, dat we hiervoor geld krijgen? Neen en wegens hun marktverstorend effect maar goed ook en dus doen we gewoon verder.
Natuur kost geld. Degene die beweert dat bomen ons gratis zuurstof geven, is niet goed op de hoogte.

Bomen geven véél meer dan zuurstof, ik hoop, dat de burgers, die hier voor u staan, dat op u goed hebben kunnen overbrengen.

De afgelopen twee jaar was ik werkeloos, té oud, misschien heeft u al eens van die problematiek gehoord? Op een gegeven ogenblik was mijn uitkering minder dan de lening die we nog vijf jaar zullen moeten afbetalen. Verkoop van de wei was geen optie. Dubieuze en/of illegale geldpraktijken opzetten ook niet. Ik heb inmiddels geleerd, dat je door creatieve samenwerkingsverbanden aan te gaan, (grootse?) dingen gedaan kunt krijgen. Je moet er alleen voor openstaan. De afgelopen twee jaar heb ik ook heel wat mensen mét héél veel geld aangeschreven want ten slotte konden zij niet zielig wezen. Iemand die aan de ondergrens leeft en er toch in slaagt om voor Natuur te gaan... Ik heb vastgesteld dat geld echter niet de beweegreden voor mensen is om voor Natuur te zorgen, immers in dat geval hadden die rijken, die in de media voor Natuur opkomen, heus wel gereageerd. Laat in uw geval dus geld ook niet de motivatie zijn om een stuk Natuur te laten verdwijnen. Wees creatief en sta open voor op het eerste zicht onorthodoxe oplossingen.

Naast heel wat persoonlijke detailinfo hoop ik dat u erin slaagt om de essentie van dit schrijven toch te vatten:

Be creative
Luister naar de enkele burgers, die hier voor u staan en zich wél inzetten voor Natuur. Bedenk, dat achter hen honderden, mogelijks duizenden mensen staan, maar hier niet aanwezig (kunnen) zijn. Natuur is nu eenmaal een product dat zéér weinig mensen in beweging brengt. (Geld, sex en macht overigens wel)
Laat geld geen drijfveer zijn..


Arlette Damiaens
Plant trees and be kind