woensdag 2 mei 2018

Animatiefilm - Hebben we bomen nodig?

De kwekers van Greenport Midden Brabant hebben een bijzondere animatiefilm voor jong en oud gemaakt. Hierin wordt op een laagdrempelige wijze uitgelegd en wetenschappelijk onderbouwd wat de waarde is van bomen voor mens en dier op deze aarde met betrekking tot klimaat, ecologie, economie en gezondheid.


De film is gemaakt omdat in de praktijk blijkt dat veel mensen zijn vergeten of vaak niet weten wat de eigenlijke opbrengsten van groen zijn en in het bijzonder de waarde van bomen.
Ook op de website www.groenxylotheek.nl, een andere initiatief van de kwekers, zal de film te zien zijn.

Op YouTube is de Nederlandse versie van de film ook te vinden.


Bron: Greenport Midden Brabant via:
Natuur Net Nieuws mei 2018/ www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html