woensdag 2 mei 2018

Lindebomen

Wilde appel, linde, wilde roos en fladderiep zijn boom- en plantensoorten die in Overijssel nog maar weinig te vinden zijn. De fladderiep is belangrijk voor de zeldzame vlindersoort iepenpage. Door het verdwijnen van deze boomsoort, sterven deze vlinders uit. Met het terugplanten van deze inheemse bomen en struiken, hoopt Landschap Overijssel het landschap ook weer aantrekkelijk te maken voor bepaalde dieren, zoals de iepenpage. Landschap Overijssel en Bosgroep Noordoost Nederland hebben in de lente van 2017 inmiddels al 1350 wilde lindebomen in Twente aangeplant. De linde helpt tegen verzuring van de bosbodems. 


De linde is een zeldzame soort en bijna verdwenen als inheemse bewoner van Nederlandse bossen. En dat terwijl de linde juist bosplanten als bosanemoon, muskuskruid en dalkruid een kans geeft om te groeien. Aan inwoners die bos bezitten is gevraagd een stukje af te geven voor de aanplanting. Er is gekozen voor Twente omdat de lindeboom goed groeit op de lemige grond in het gebied. De linde was vroeger een veel geziene boom, maar is in de loop van de tijd uit het bos verdwenen omdat het blad is gebruikt als veevoer en het hout om te stoken. De linde bevat veel calcium en kalium waardoor de zuurtegraad van de bodem wordt verbeterd. Ook schimmels, wieren, mossen en insecten die van lindes leven komen zo weer terug naar het bos.

Bron: Natuur Net Nieuws mei 2018