zondag 10 februari 2019

Niet alle argumenten van Staatsbosbeheer in Vroege Vogels snijden hout

N.a.v. de uitzending van Vroege Vogels over Staatsbosbeheer (SBB) : 
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/pleegt-staatsbosbeheer-kaalslag

De argumenten die dhr. Harrie Hekhuis hier aanvoert zijn gemakkelijk te ontkrachten wanneer je even verder zoekt. 
In SBB's eigen jaarverslagen staat dat men streeft naar meer houtoogst. 
Altijd wanneer het beleid van SBB verdedigd moet worden komt dhr. Harrie Hekhuis aan het woord; met altijd hetzelfde mantra..
Zijn functie is Hoofd Beheer en Productie. Eerder was hij Hoofd afd. “Beleven en Benutten”. Het “Beschermen” waarvan SBB ook altijd claimt dat zij dit hoog in hun vaan hebben was er toen al niet meer bij...
Dit legt haarscherp bloot waar de prioriteiten liggen bij SBB; de boom als productie eenheid. 
De waarde als landschapselement en onderdeel van een ecologische structuur zijn hieraan blijkbaar ondergeschikt gemaakt.

Hierbij een aantal van deze feiten: 
SBB beweert dat er in Nederland steeds meer bos bijkomt. Onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen University & Research (WUR) heeft echter vastgesteld dat het bosoppervlak in Nederland tussen 2013 en 2017 met 5400 ha is afgenomen. Dat is 1350 ha per jaar. Het aandeel van Staatsbosbeheer hierin is een afname van 1680 ha (3360 voetbalvelden):

https://www.gnmf.nl/nieuws/grensnederlandsehoutigebiomassabereikt


Strenge FSC controle”: zie: EASAC- European Academies Science Advisory Council:- Multi-functionalility and sustainability in the European Union’s Forest: https://bit.ly/2Bxs1sp
Het bezwaar hiervan is dat ieder land het mag moduleren naar zijn eigen wetten, dus er is geen internationale garantie op behoud biodiversiteit: Some countries apply specific forest certification schemes (FSC, PEFC) to improve biodiversity conservation in production forests. However, such measures, while avoiding complete loss of features important for biodiversity, can only moderate the harmful impacts of forestry on biodiversity and not enhance biodiversity. Certification is not therefore sufficient to significantly improve the conservation status in managed forests.
het stempel wil alleen maar zorgen dat je compleet verlies van biodiversiteit probeert te vermijden en kan dus alleen maar de schadelijke effecten van houtkap beperken, maar zeker geen biodiversiteit garanderen.

Derhalve geen garantie voor duurzaam bosbeheer.


Voor overzicht van kap door SBB zie: http://www.bomenkapmeldpunt.nl/?s=Staatsbosbeheer

Boswachterij Ruurlo/ Staatsbosbeheer