dinsdag 12 februari 2019

Aanvulling op Petitie voor ander en duurzamer bomen- bos- en natuurbeheer in ons land.

Omdat de petitie een maximum heeft aan tekens voor de tekstvakken, hierbij nadere informatie.Zie ook: Niet alle argumenten van SBB snijden hout:


Strenge FSC controle”:
zie: EASAC- European Academies Science Advisory Council:- Multi-functionalility and sustainability in the European Union’s Forest: https://bit.ly/2Bxs1sp

Het bezwaar hiervan is dat ieder land het mag moduleren naar zijn eigen wetten, dus er is geen internationale garantie op behoud biodiversiteit: Some countries apply specific forest certification schemes (FSC, PEFC) to improve biodiversity conservation in production forests. However, such measures, while avoiding complete loss of features important for biodiversity, can only moderate the harmful impacts of forestry on biodiversity and not enhance biodiversity. Certification is not therefore sufficient to significantly improve the conservation status in managed forests.
het stempel wil alleen maar zorgen dat je compleet verlies van biodiversiteit probeert te vermijden en kan dus alleen maar de schadelijke effecten van houtkap beperken, maar zeker geen biodiversiteit garanderen.
Derhalve geen garantie voor duurzaam bosbeheer.

Nederland ontbost sneller dan het Amazone gebied! 
(Zie: https://bit.ly/2N3poCZ en https://tinyurl.com/yyz43rl7).
De werkwijze van Staatsbosbeheer (SBB) brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is bovendien strijdig met de geldende normen voor duurzaam bosbeheer.
Dit geldt ook voor sommige andere natuurbeheerders.

Zo verdwijnen grote bospercelen, terwijl bomen juist een belangrijk antwoord zijn op het klimaatprobleem!Bomen zijn de CO2 vangers, zuurstofbrengers, fijnstoffilters, grondwaterregulators en hittestressvangers. Bomen zijn bovendien van grote invloed op de luchtkwaliteit, geven beschutting tegen hitte en kou, zijn gastheren voor honderden soorten insecten, (insectenpopulatie is inmiddels met 70% gedaald!), etc.

SBB heeft het zelden over de bosdieren, en/of over Natuurnetwerk flora- en faunabescherming. Het gaat blijkbaar alleen over bomen en daarmee om productie. Door de verzuring gaat het slecht met bomen en dat komt de productie niet ten goede. Of flora en fauna daar last van hebben doet blijkbaar niet ter zake.

Wat betreft het argument dat 1/3 van de bossen van SBB beschermd wordendat berekent SBB over het totale oppervlak. Daarvoor wordt door SBB dus ook het gebied van de Oostvaardersplassen meegerekend. Dat geeft natuurlijk direct een flink aantal hectares “beschermd oppervlak” erbij; dat daar echter geen boom meer in leven is wordt buiten beschouwing gelaten..Zo zit het ook met de bewering dat er nog steeds bos bijkomt. Qua oppervlakte is dit niet het geval, dat heeft de WUR berekend: https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ook-in-Nederland-vindt-ontbossing-plaats.htm
Zo kijkt SBB echter niet. Zij tellen elke twijg in het bos die een mm. groeit mee als “toename bos”. Puur hypothetisch natuurlijk want de groei van bomen is afhankelijk van allerlei factoren zoals neerslag, zon, etc. en dat is vooraf natuurlijk niet bekend. Daarom zijn oude bomen ook zo impopulair bij SBB, want die groeien immers niet zo veel meer. Zij hebben liever jonge spruiten die de lucht in schieten want dan kloppen hun cijfers weer.