dinsdag 19 februari 2019

Nadere toelichting op de petitie


Op 31 januari 2019 publiceerde Nieuwsblad De Kaap op de Utrechtse Heuvelrug een artikel: https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zware-kritiek-van-oud-directeur-staatsbosbeheer-op-houtkap-545338 waarin Frits van Beusekom, oud-directeur van Staatsbosbeheer, zware kritiek uit op het huidige bosbeheer van zijn voormalig werkgever. In het interview, geschreven door Edith Hazelzet, licht hij het onderzoek toe dat hij verrichtte in de bossen op de Amerongse Berg. Hij concludeerde dat de werkwijze van SBB meestal strijdig was met het eigen beleid en de geldende normen voor duurzaam bosbeheer. Voor ons, ruim twintig organisaties die de belangen van bos, boom en natuur behartigen uit heel Nederland, was het artikel een bevestiging van hetgeen wij al jaren in onze omgeving ervaren. Gezien de stortvloed aan reacties die het artikel teweegbracht, waaronder kamervragen en schriftelijke vragen aan diverse provinciebesturen, achten wij de tijd rijp voor deze petitie.

Wij, Marjan Houpt, Mieke Vodegel en Joke Volkers zijn de initiatiefnemers van deze petitie. In onze eigen regio’s zijn wij al vele jaren actief om onze groene leefomgeving in stand te houden, met de focus op bomen en bossen en de daarbij horende biodiversiteit en ecosystemen. Deze vormen een onmisbare keten in het leven op aarde. Gesprekken met de diverse beheerorganisaties richten doorgaans weinig uit. Wij hebben inmiddels op alle niveaus aan tafel gezeten, tot en met de minister toe, maar keerden uiteindelijk onverrichter zake weer naar huis.
Op 22 november 2018 stuurden we namens eerder genoemde organisaties een brandbrief aan het Europees parlement over grootschalige houtkap in relatie tot vermeend subsidiemisbruik: https://bomenachterhoek.blogspot.com/2018/11/brief-aan-het-europees-parlement-betr.html
Er is tot nu toe geen reactie gekomen op deze brief.

Een petitie, liefst resulterend in een burgerinitiatief, lijkt ons nu nog de enige manier om de politiek zover te krijgen aandacht te besteden aan de grootschalige houtkap die er in Nederland plaatsvindt. Onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen University & Research (WUR) heeft vastgesteld dat het bosoppervlak in Nederland tussen 2013 en 2017 met 5400 ha is afgenomen. Dat is 1350 ha per jaar. Het aandeel van Staatsbosbeheer hierin is een afname van 1680 ha (3360 voetbalvelden): https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ook-in-Nederland-vindt-ontbossing-plaats.htm

In deze tijden waarin het in de politiek en media voortdurend gaat over klimaatverandering en het Klimaatakkoord (waarin bos niet eens als natuur wordt gezien!), zou men zich ook in Den Haag en bij de provincies ons inziens moeten opwinden over de ontbossing van Nederland. Grootschalige kaalkap heeft op verschillende manieren een negatief effect op het klimaat. Ten eerste worden er grote, vaak oude bomen gekapt die met hun grote kroonvolume veel meer CO2 uit de lucht halen, dan wat er in 30 tot 40 jaar volgt aan verjonging. Als er al iets volgt, na het verdichten en bewerken van de bosbodem. Het duurt dus heel lang voordat hetzelfde niveau van CO2-opname weer gehaald wordt. Bij bodembewerking komt ook nog eens CO2 vrij.  En ten slotte is het verbranden van - subsidiegedreven - biomassa qua uitstoot ook slecht voor het milieu en klimaat. Houtverbranding stoot minimaal 10% meer CO2 uit dan steenkool.

En last but not least: hoeveel miljarden insecten(larven) die in het hout overwinterden zijn er inmiddels door de shredder zijn gegaan! Dat is ook voedsel voor vogels en de insectenstand is al dramatisch met 70% afgenomen: https://www.nu.nl/dieren/5735241/natuur-ernstig-in-gevaar-door-wereldwijde-afname-van-insectensoorten.html
Wat ons betreft is het hoog tijd om een einde te maken aan de ongebreidelde kaplust in Nederland, die door het huidige overheidsbeleid nog steeds wordt gefaciliteerd.

Dit beleid moet dus anders!

Zegt het voort! https://beternatuurbeleid.petities.nl