zaterdag 16 maart 2019

Bomen kappen voor het Klimaatakkoord

In Bomen kappen voor het klimaatakkoord; hoe het gebruik van biomassa ook averechts kan werken (Volkskrant 13.03.19: https://bit.ly/2Fh1EZW) wordt terecht het advies gegeven dat de grondstof hout een betere bestemming kan krijgen dan het gebruik voor energie opwekking. Maar de essentie van het bezwaar tegen biomassa als brandstof staat niet in het artikel. Er is immers al veel te veel CO2 in de atmosfeer en dat neemt nog steeds toe.
Voor de groei van bomen en andere gewassen is het dus niet nodig daar nog meer aan toe te voegen. Er zit voldoende CO2 in de lucht voor plantengroei.
Bij de opwekking van energie moeten we derhalve die brandstof kiezen die de minste uitstoot per eenheid opgewekte energie of warmte heeft. Biomassa stoot gemiddeld veel meer uit dan steenkool en aardgas. Zie onderstaande tabel:
(bron Lomme, SLEA)
Dat geldt voor alle vormen van biomassa, ook van restmaterialen en zogenaamde biofuels. In het artikel wordt dus ten onrechte nog betekenis gehecht aan biomassa voor groene energie.
Leffert Oldenkamp, adviseur bosbeheer
Naschrift: Daarnaast zijn er andere zwaarwegende bezwaren tegen het gebruik van biomassa:
  • Er zijn gigantische oppervlakten bos nodig om de voorgenomen energieopwekking met biomassa te kunnen behalen. Bos verdwijnt daardoor. Eveneens de capaciteit om CO2 langdurig vast te houden in houtaanwas en in duurzame houtproducten. Houtvezels kunnen een betere bestemming krijgen in duurzame producten.
  • Dat geldt ook voor landbouwgewassen die biofuels moeten leveren. Dat gaat ten koste van voedselproductie en leefbaarheid platteland.
  • De subsidie voor biomassa (SDE+) wordt onjuist besteed (contraproductief).