dinsdag 25 januari 2022

Financieel Overzicht 2020

 

Financieel overzicht 2020      Bomenstichting Achterhoek

 

Inkomsten:

 

Saldo 01-01-2020

2839,23

Donaties

1735,00

 

    4574,23

 

Uitgaven:

Bankkosten

141,48

Contributies, donaties

100,00

Paskosten

20,00

Boom Groenste Project

125,45

Lief en Leed

29,90

Bijdrage meldpunt Bomenkap

160,40

Secretariaatskosten

55,50

Onkostenvergoeding

1500,00

 

        2132,73

Saldo 31-12-2020

2441,50

 

   4574,23