zondag 8 juli 2012

Groene reuzen in Amsterdam


Bron: "I love Amsterdam"

In weinig steden staan zo veel bomen als in Amsterdam –
drie keer zoveel als in Parijs. Ook is het de enige stad ter
wereld met een Gemeentelijke Boom Adviseur.

Meer dan 400.000 exemplaren

In Amsterdam staan meer dan 400.000 bomen en het is
dus ook niet verwonderlijk dat Amsterdam de eerste
stad ter wereld is met een Gemeentelijke Boom Adviseur.
Deze speciale ambtenaar adviseert de stadsdeelraden over
alles wat met de groene reuzen te maken heeft.
De meeste bomen in de stad zijn iepen en veel daarvan
zijn tussen de 80 en 100 jaar oud.
De oudste boom in particulier bezit is een moerbeiboom,
die in 1794 werd geplant. Aan deze schoonheid van meer
dan 215 jaar oud groeien nog steeds elk jaar de heerlijkste v
ruchten!

Beschermde bomen

De eerste publieke Amsterdamse bomen werden in 1340
geplant op de verdedigingswerken van de stad.
Amsterdam heeft altijd van haar gebladerde bewoners
gehouden.
Dat uitte zich in 1454 zelfs in een rechterlijke uitspraak.
Iemands hand is toen afgehakt omdat hij een boom had g
eschonden. Ook gevangenisstraffen en zelfs ballingschap
werden in zo'n geval uitgedeeld. Momenteel staan 243
Amsterdamse bomen op de historische monumentenlijst .
Langs de Nikolaas Witsenkade staan 40 beschermde
platanen (Platanus). Groepen van ongeveer een dozijn
bomen staan geworteld op de Oostenburgergracht, op de
Weteringschans en in het Wertheim park. Een andere
beroemde historische boom is de Wilhelmina linde in
het Amsterdam Museum. Deze werd in 1898 geplant om
de troonbestijging van koningin Wilhelmina te gedenken.
De oudste beschermde boom van Amsterdam is een zomereik
uit 1750 die je bewondert in Artis.
Een historisch beschermde boom: is ten minste 70 jaar
  • heeft een toegevoegde waarde voor zijn omgeving
  • heeft een cultureel historische waarde
  • heeft een ecologische waarde.

Beroemde bomen

De beroemdste boom in Amsterdam is waarschijnlijk
de meer dan 150 jaar oude kastanje die achter het
Anne Frank huis stond. Anne Frank kon deze boom
zien vanuit het Achterhuis en noemt hem dan ook
meerdere malen in haar dagboek. Helaas is de boom
in augustus 2010 door een storm geveld. Er zijn stekken
gemaakt voor vermeerdering, omdat zaaien genetisch
andere bomen geeft. Ook loopt het oude wortelsysteem
van de boom weer uit, en misschien wordt dat wel weer
een volwassen kastanje; zoiets is al eerder gebeurt met
de Warkense Linde!

Amsterdamse bomenweetjes

De breedste bomen van Amsterdam zijn twee platanen
in het groene Leidsebosje (tegenover het Barbizon
Palace Hotel). Zij hebben een omtrek van 6.5 meter
en hun waarde wordt geschat op 80 000 euro per stuk!
Probeer ook ‘het houtzagertje’ te vinden dat in een van
de bomen verborgen zit. Dit beeldje is hier in 1989
geplaatst door een anonieme beeldhouwer en stelt een
 houthakker voor die aan de dikke tak zaagt waar hij
op staat. Als je meer wilt weten over Amsterdamse
bomen breng je een bezoek aan de Hortus Botanicus.
Geniet je liever op een wat actievere manier van de
groene reuzen? Slinger dan met je vrienden of kinderen
door het Amsterdam Fun Forest.
De Amsterdamse bomen spelen een unieke rol in de
culturele historie van de stad. Stel je je de verhalen
eens voor die ze zouden vertellen als ze konden praten!