zaterdag 31 januari 2015

Persbericht 30 jan 2015

Op 30 januari verzonden aan de regionale media:

Bomenstichting Achterhoek luidt noodklok over massale bomenkap in de “Groene Gemeente” Lochem.

Zoals al aangekondigd in de media en op de gemeentelijke website, ziet de gemeente Lochem “zich nu genoodzaakt een paar duizend (!!) bomen te kappen langs de lanen in het buitengebied”.
Dit, zoals men zegt, door “achterstallig onderhoud". In werkelijkheid is er echter sprake van meer dan 12 jaar grove nalatigheid en pure verwaarlozing van bomen. Niet onbelangrijk: dit onderhoud is ook nog wettelijk verplicht.
Wethouders en raden hebben zich jarenlang van deze onderhoudsplicht weinig tot niets aangetrokken en daarmee willens en wetens deze zaak zo hoog laten oplopen.
Al in 2011 publiceerde de gemeente in Gemeente Nieuws onder de kop: “Bomenbeleid gemeente Lochem” een doemscenario. Opvallend daarbij is dat deze gemeente helemaal geen officieel bomenbeleid heeft. Hiervan staat namelijk niets op papier..
Extra onbegrijpelijk voor een gemeente die bij herhaling zegt: “Wij zijn trots op onze Groene Gemeente!” en ook nieuwe inwoners probeert te lokken met de leuze: “Kom wonen in onze Groene Gemeente!”. Blijkbaar zich wel degelijk bewust van haar Groene Kapitaal..
Natuurlijk is er wel geld voor bomenonderhoud. De gemeente heeft het er alleen niet voor over, men geeft het liever uit aan andere zaken.
(Met een fractie van de 24 miljoen voor het nieuwe Lochemse gemeentehuis had het probleem al grotendeels opgelost kunnen zijn. NB in Coevorden bouwde dezelfde architect een nieuw gemeentehuis, incl. theater, voor ongeveer € 10 miljoen..).
Herhaaldelijk wees de Bomenstichting Achterhoek (BSA) de gemeente per brief en via de media op haar verantwoordelijkheid en de gevaren van slecht tot geen onderhoud.

Bizar is, dat de ontstane situatie nu wordt aangegrepen als reden voor deze rigoureuze kap, alsof het een ramp is die de gemeente nu opeens “is overkomen..”!
De gemeente heeft de BSA, als deskundigengroep, uitgenodigd om mee te denken. Ook de burger mag nu meedenken. Men heeft een klein bedrag uitgetrokken voor de eerste, meest dringende, kap.
Ook is er nog eenmalig een subsidie van de Provincie, maar verder moet het allemaal “kosten neutraal” en natuurlijk ook “duurzaam”; vooral ook in de toekomst. Hierbij maakt men gebruik van de huidige gunstige houtprijzen; de aannemer mag het hout houden.
Onder het motto: “Redden wat er te redden valt” is de BSA met de gemeente om de tafel gegaan. Ook is de BSA met eigen deskundige een flink aantal lanen afgegaan en moest tot de trieste conclusie komen dat de situatie nog veel erger is dan al gevreesd.
Als de gemeente nu, en in de toekomst, verder geen geld over heeft voor deskundig en passend onderhoud zal er een ongekende kaalslag van een paar duizend bomen in deze “Groene Gemeente” plaatsvinden. Veel lanen in dit Achterhoekse coulissenlandschap zullen daardoor onherkenbaar veranderen.
Echter, met wat goede wil, zouden bijvoorbeeld al de nu nog wel vitale bomen langs deze lanen behouden kunnen blijven voor de toekomst.
Graag hoort de Bomenstichting Achterhoek uw mening over hoe de gemeente Lochem omgaat met haar bomen en wat ze daar voor over heeft.
Lochemers! Laat het weten via: bomenachterhoek@gmail.com, dan neemt de BSA uw reacties mee.