maandag 5 januari 2015

Visie Bomenstichting Achterhoek op bomenkap Oude IJsselstreek.

N.a.v. de plannen van de gemeente Oude IJsselstreek aangaande het dunnen van laanbomen in Westendorp, Varsseveld, Heelweg, Sinderen en Silvolde:

Als Bomenstichting Achterhoek (BSA) zijn wij het uiteraard niet eens met grootschalige kap; temeer wanneer mede achterstallig onderhoud hieraan ten grondslag ligt.
Bestuursleden en de boomdeskundige van de BSA maakten, samen met medewerkers van afdeling Wijken & Beheer, onlangs een rondgang langs een aantal van de wegen in deze planning.
Ooit zijn deze bomen om de acht meter geplant. Na tientallen jaren, wanneer de kronen elkaar gaan raken moet er worden gedund, omdat anders delen van de kronen onvoldoende licht krijgen en dan afsterven. Dat is hier niet tijdig gebeurd, want daarvoor had men destijds geen budget (over), zodat er inmiddels veel dode takken zijn ontstaan en daarmee een gevaarlijke situatie. Met regelmatig onderhoud had dit voorkomen kunnen worden.

De gemeente Oude IJsselstreek bekijkt deze situatie met bosbouw-ogen: door bomen er tussenuit te halen krijgen de overblijvende bomen meer licht en kunnen zich verder ontwikkelen tot een monumentale boom.
Wij hebben ook enkele lanen bekeken waar n.a.v. het toenmalige beheerplan zo’n 10 jaar geleden is gedund. Daar is duidelijk het effect te zien; de bomen die destijds zijn overgebleven zijn nu vitaal en hebben goed kunnen uitgroeien. 
Dat is de overweging waarmee men het huidige bomendunningsplan heeft opgesteld: wanneer alles zo zou blijven als het nu is, kan een gevaarlijke situatie ontstaan. De conditie van de bomen zal dan nog meer verslechteren waardoor in de toekomst nog meer bomen gekapt zullen moeten worden. Dan zullen nog minder vitale bomen overblijven, en dus de lanen nog kaler worden dan na deze kap het geval zal zijn. Het is dus kiezen; de beste van twee kwaden..
Voor dit plan kunnen we daarom gedeeltelijk begrip opbrengen, maar het aantal bomen is o.i. wel veel te groot.
Eén van de te dunnen lanen.
Met deze gemeente hebben wij de ervaring dat er in elk geval een visie aan het bomenbeleid ten grondslag ligt. Daarmee zijn we het niet altijd eens, maar er valt wel over te praten.

Had de politiek indertijd budget vrijgemaakt voor eerder onderhoud, dan was deze dunning niet nodig geweest.
Zowel voor dunning als voor kap in buitengebieden is wettelijk geen kapvergunning nodig. Slechts melding bij het Ministerie van LNV voldoet. Onder bepaalde voorwaarden, die overigens zelden worden gehandhaafd. Daarom is hier een bezwaarprocedure ook niet mogelijk.

Zaak is wel om de Achterhoekse politiek bewust te maken van het feit dat de burger bomen en groen belangrijk vindt.
Wanneer de politieke wil er is (ook ná verkiezingen!) om toereikend budget uit te trekken voor verantwoord groenbeheer, kan een dergelijke grootschalige kap in de toekomst worden voorkomen.
Helaas had een zorgelijk aantal politieke partijen in hun partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2013 zelfs niet eens een alinea gewijd aan Groenbeheer..

Bomenstichting Achterhoek, december 2014