woensdag 4 mei 2016

Oude laanbomen

Oude laanbomen zijn van groot belang voor de natuur. Door de aanwezigheid van holtes, spleten, dode takken e.d. bieden ze veel gelegenheid voor allerlei leven om zich er te vestigen en voedsel te vinden, zoals holtes die nestgelegenheid bieden voor vogels en een slaapplek voor uilen.


Ook boommarters, eekhoorns en vleermuizen maken er dankbaar gebruik van. Onder dood schors zitten veel geleedpotige diertjes, zoals pissebedden, oorwurmen en duizendpoten. Spechten komen aan hun voedsel door met hun snavel door het dode schors heen te prikken. Een grote oude boom vormt als het ware een ecosysteem in het klein.

Daarom is het zo belangrijk dat oude laanbomen die al beginnen af te takelen, niet te snel opgeruimd worden.
Maar onherroepelijk breek een keer de tijd aan dat laanbomen echt aan hun einde komen. Omdat deze bomen zo karakteristiek zijn, is het voorgoed laten verdwijnen van de bomenrijen geen optie. Een veel toegepaste herplantmethode is het planten van jonge bomen waar oude zijn weggevallen. Doordat nooit alle laanbomen tegelijk aan hun einde komen (daar kunnen tientallen jaren verschil tussen zitten), zullen er altijd oudere bomen langs de laan staan.

Bron: Landgoed Eyckenstein (U)/ Natuur Net Nieuws mei 2016