vrijdag 20 mei 2016

Persbericht Laanbomen Lochem 20 mei 2016

Vandaag hebben wij onderstaand persbericht verzonden:

De Lochemse laanbomen vogelvrij?!

Maandag 23 mei wordt de uitkomst van het onderzoek naar mogelijkheden voor Duurzaam Beheer van de laanbomen in het buitengebied in de Lochemse raadsvergadering besproken.
In de afgelopen 1,5 jaar heeft de gemeente met een aantal belanghebbenden hiertoe drie scenario’s samengesteld.
Het College heeft alleen het landschapsscenario voorgelegd aan de Raad; dit scenario zou het breedst worden gedragen door de belanghebbende deelnemers, oftewel: deze vindt men van de drie kwaden nog de beste …
De gedachte achter deze scenario’s is kosten te minimaliseren en opbrengsten te maximaliseren. Een economisch verdienmodel dus. Dat betekent het kappen van minimaal 680 bomen per jaar en zeker niet alleen bomen die vanwege achterstallig onderhoud (van 11 jaar !) gekapt moeten worden. Maar juist bomen die vanwege hun 'verkoopbaarheid' een goede prijs opbrengen. Daarmee staat de helft van de beeldbepalende bomen in Lochem op de nominatie om gekapt te worden!
Met de gekozen lengte van de kapcyclus van 70 jaar zijn wij het geheel oneens; op zijn minst dient een cyclus van 100 jaar te worden aangehouden, zodat zich ook nog toekomstige monumentale bomen zullen kunnen ontwikkelen. Ook bij het “uitbesteden van werkzaamheden aan dorpsraden” hebben wij nog veel vragen.
De uitvoering zal worden uitbesteed aan een aannemer. Over enige controle op deze werkzaamheden wordt niet gerept. De aannemer kan dus blijkbaar zelf gaan bepalen welke bomen en bovendien hoeveel hij er kapt; als hij de kosten maar rond krijgt!
Kortom: de Lochemse laanbomen worden vogelvrij..
Lochem gaat dan wel prat op “Onze Groene Gemeente” en, zoals de verantwoordelijk wethouder zegt: “Wij zijn en blijven een Groene Graafschapsgemeente”, maar dat heeft nu eenmaal wel zijn prijs: dit vereist ook onderhoud van het geprezen Groen.
Uit de begroting 2016 van de gemeente blijkt ook nog eens dat er een algemene reserve van 14,8 miljoen is. Wij vragen ons echt af waarom er zo bezuinigd wordt op bomen en groen terwijl er zo’n grote vrij besteedbare reserve is? Bovendien doet van alle gemeentelijke programma’s het programma Natuur en Milieu per saldo het minste beroep op de beschikbare middelen! Daar komt nog bij dat ook de Stichting Mooi Lochem terecht stelt dat de gemeente Lochem veel inkomsten uit het toerisme ontvangt. Het zou om deze drie redenen dus juist logisch zijn om meer, in plaats van minder, geld beschikbaar te stellen voor bomen en groen.
Het zou de fracties derhalve sieren wanneer ook zij het een toch wel zeer armzalige vertoning zouden vinden met zo’n enorm bedrag in de pot honderden vitale bomen te kappen op economische gronden.
Waarom niet een eenmalige inhaalactie; het achterstallige onderhoud grondig aanpakken?! De kwaliteit wordt zodoende geoptimaliseerd en daarmee wordt het toekomstig onderhoud beter betaalbaar.
Dan kun je o.i. pas spreken van Duurzaam Beheer van het Groene Kapitaal!
Laten we ons met z’n allen hiervoor inzetten!

Waar een wil is, is een weg..

Bomenstichting Achterhoek
bomenachterhoek@gmail.com