maandag 29 augustus 2016

Update crowdfunding en verrassende Jaarrekening 2015 gemeente Lochem

Vandaag verzonden wij per e-mail het volgende bericht:

Geachte Crowdfunders en Sympathisanten,

Even een tussentijds bericht, zodat u op de hoogte blijft van de stand van zaken m.b.t. de crowdfunding t.b.v. de Lochemse laanbomen . (En niet denkt dat wij van uw goede gaven met vakantie zijn gegaan!).

Bij deze willen wij ook weer diegenen hartelijk danken die nog recent een gift hebben overgemaakt!
Inmiddels vordert hiermee het benodigde bedrag gestaag; “we zijn er bijna”, hoewel giften natuurlijk nog steeds welkom blijven.
In elk geval kunnen we binnenkort wel voor de eerste kapronde (in 2017) deze 330 beeldbepalende bomen zo goed als veilig stellen.

Door de vakantieperiode enigszins vertraagd gaan wij deze week met onze advocaat verder om de tafel om een overeenkomst op te stellen, zodat wij in september een aantal afspraken met de gemeente kunnen vastleggen. Want uiteraard is het van groot belang dat wordt aangetoond welke aantallen bomen er werkelijk worden gekapt en hoe en waar deze 330 bomen voor uw € 6.500,- definitief zullen worden gespaard.

Intussen heeft de gemeente Lochem haar Jaarrekening 2015 gepresenteerd.
Saillant detail: op het programma Natuur & Milieu heeft de gemeente in 2015 een bedrag van 
€ 271.000 (!) overgehouden t.o.v. de begroting..
Ook is het bedrag van de Algemene Reserve inmiddels opgelopen tot 18 miljoen.
Maar een luttel bedrag van € 6.500,- per jaar kan er blijkbaar niet af…

En dan nog het volgende:
Hiermee maakte de gemeente Lochem bekend gratis bomen weg te geven aan grondeigenaren in het buitengebied met de boodschap:
“De gemeente wil met dit initiatief beeldbepalende bomen, zoals lindes, eiken en beuken, weer terugbrengen in het landschap”.. 

I rest my case..

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

Rekeningnummer NL 93 TRIO 0776454846