zondag 26 november 2017

Gemeente Lochem maakt "bomenbeloften" niet waar

Begin dit jaar kapte de gemeente Lochem een aanzienlijk aantal laanbomen langs de Quatre Bras weg in Eefde. Een gedeelte van deze bomen was inderdaad in mindere conditie, daarvoor was wel begrip op te brengen, maar meteen alle 92 bomen kappen was wel erg rigoureus. 

Omwonenden werden niet adequaat ingelicht wat nogal voor wat onrust zorgde.
Temeer daar de gemeente het hierbij ook niet erg nauw nam met de Flora & Fauna wet, die bovendien stelt dat in het broedseizoen (tussen 15 maart en 15 juli) niet gekapt mag worden, tenzij definitief is aangetoond dat er geen enkele nestactiviteit kan worden geconstateerd.
Te vaak wordt in zo'n geval dan maar gemakshalve de andere kant op gekeken..

Maar, deze gemeente beloofde de omwonenden met een gelikt reclamebord:
"Hier komen nieuwe bomen!"

Er bestaat echter een groot verschil tussen "bomen" en "bosplantsoen" zoals we nu hier aantreffen als "herplant".


Beloften..

"Bosplantsoen" staat voor één- tot driejarige meest inheemse struiken en bomen zoals o.a. meidoorn, kardinaalsmuts, hazelaar, kornoelje, eiken, beuken en elzen, maar ook naaldhout zoals grove den en douglas die gebruikt worden voor de aanplant van bossen, groensingels of houtwallen.

De "Nieuwe Bomen"..
Een boomdeskundige laat ons weten dat, wanneer er uit kostenbesparing dit soort sprieten van hooguit drie jaar worden geplant, deze dan de eerste acht jaar jaarlijks moeten worden aangebonden en gesnoeid.

Van aanbinden en snoeien is hier duidelijk geen sprake. Ook is inmiddels al meer dan de helft van deze aanplant doodgegaan wegens gebrek aan nazorg/ watergift.

En dit is nog maar de eerste ronde van herplant voor de door de gemeente Lochem te kappen 6.600 laanbomen in tien jaar tijd. Dat geeft vooralsnog weinig hoop voor de toekomst..

Ook aan de Markeloseweg in Laren zijn na de kap van de laanbomen dit soort spilletjes geplant.
Wij hebben de gemeente Lochem gevraagd waarom zij geen echte nieuwe bomen plant zoals toegezegd op haar reclamebord, maar daarop werd niet gereageerd.