donderdag 3 februari 2022

SPONTANE BOSONTWIKKELING

Ondanks de onvoorspelbaarheid, kan spontane bosontwikkeling een belangrijke toevoeging zijn om de geplande bosuitbreiding in Nederland te realiseren. Ten opzichte van aanplant is spontane bosontwikkeling goedkoper.

Ook kan spontane bosontwikkeling een goede rol spelen wanneer het versterken van biodiversiteit de voornaamste doelstelling van het nieuw te realiseren boslandschap is. Het is een natuurlijk proces waarbij niet de mens, maar de natuur bepaalt welke soorten zich vestigen.

Het betekent niet dat er helemaal geen ingrepen plaatsvinden. Zo kunnen er bepaalde beheersmaatregelen genomen worden om de standplaats voor te bereiden. De snelheid van spontane bosontwikkeling en de bosstructuur die ontstaat, zijn in het begin echter voornamelijk afhankelijk van toeval. Vooral het zaadaanbod, de klimaatomstandigheden, het historisch grondgebruik en natuurlijke processen die de bosontwikkeling positief of negatief beïnvloeden zijn hierin leidend.

Bij spontane bosontwikkeling ontstaat er ten opzichte van aangeplant bos vaak een meer divers landschap. Hierdoor zijn tegelijkertijd veel verschillende habitats aanwezig met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Het biedt ook kansen voor bosuitbreiding binnen het Natuurnetwerk Nederland. Op de korte termijn is de bijdrage van spontane bosontwikkeling aan het vastleggen van koolstof lastig te bepalen.

Bron: Stichting Probos en  NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl