vrijdag 3 februari 2017

Inzet Crowdfunding behoud laanbomen Lochem

Vandaag zonden wij onderstaand e-mail bericht:

Geachte Donateurs en Sympathisanten,

De gemeente Lochem wil nu beginnen met het kappen van de zg. “risicobomen”. Dat zijn de exemplaren die door een in opdracht van de gemeente gehouden VTA controle als zodanig zijn aangewezen. (VTA= Visual Tree Assessment; een controle ‘op het oog’).

Het punt is nu dat de gemeente de term ‘risicobomen’ hanteert als containerbegrip.
In het geval van een aantal dode takken door achterstallig onderhoud vindt zij deze kwalificatie al op zijn plaats.
Echter dient deze term wel te worden genuanceerd. Immers is daarmee nog niet vastgesteld dat een dergelijke boom ook werkelijk gevaarlijk is.
Daarvoor is nader onderzoek nodig; is de boom bijv. hol? Dat is met een VTA controle uiteraard  nog niet voldoende bewezen.

De mooie beeldbepalende bomenrij aan de Mettrayweg in Eefde
De gemeente liet ons weten dat zij nu o.a. de beeldbepalende laan met Amerikaanse eiken, de Mettrayweg in Eefde, wil gaan kappen. (Zie bijlage).
Wij zijn gaan kijken met twee boomdeskundigen. Het gaat hier om 23 exemplaren, waarvan er vijf inderdaad in slechte conditie zijn; kap is o.i. voor deze laatste op zijn plaats.
Hiermee wordt o.i. de rij ook niet al te zeer aangetast.
Echter, wat de overige 18 exemplaren betreft: inderdaad zijn daar dode takken te zien, maar deze bomen kunnen volgens deze deskundigen met een adequate onderhoudsbeurt alsnog prima behouden blijven.

Wij hebben de gemeente daarom inmiddels verzocht alsnog nader onderzoek te doen naar de werkelijke conditie van deze overige 18 bomen, en laten weten dat wij bereid zijn het benodigde onderhoud vanuit ons Crowdfunding bedrag te financieren. Dit op basis van de eerder door de gemeente zelf geraamde onderhoudskosten.

De gemeente heeft hierop nog niet gereageerd.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek