dinsdag 21 februari 2017

Update Crowdfunding Lochemse laanbomen.

Op 19 februari jl. zonden wij onderstaand bericht aan onze donateurs en sympathisanten:

Crowdfunding laanbomen Lochem:
Waarschijnlijk heeft u al in de Berkelbode gelezen dat dit zo langzamerhand de vormen aanneemt van een Soap..

Op ons bericht aan de gemeente van 30 januari, m.b.t. het inzetten van de crowdfunding tot behoud van de beeldbepalende laanbomen aan de Mettrayweg in Eefde, ontvingen wij tot onze niet geringe verbazing op 10 feb de volgende reactie van de betreffende ambtenaar:

“We hebben al een aantal keer het verzoek gedaan om te praten over de mogelijke inzet van de financiële middelen vanuit de Crowd-funding-actie voor de beeldbepalende bomen in Lochem. Op dit moment zijn we in gesprek met de dorpsraad en aanwonenden over de bomen langs de Mettrayweg en de Quatre Brasweg in Eefde. We verwachten dat we over 2 tot 3 weken meer duidelijkheid hebben over de uitkomsten van deze gesprekken. Dan nemen we weer contact met je op om een afspraak te maken hierover”.
(Ondanks dat de gemeente dit laatst plotseling weer ontkende, gaat het nu blijkbaar toch weer om “beeldbepalende bomen”!).

Inderdaad heeft de gemeente vorig jaar voorgesteld te komen praten over besteding van het Crowdfunding bedrag. Echter kon men op dat moment nog niet zeggen om welke bomen het dan zou gaan, en om welke aantallen. Immers gaan wij niet zomaar dit fonds inzetten zonder deze informatie!
Ook vroegen wij of er inmiddels een (wettelijk verplicht) Flora & Fauna onderzoek was gedaan? Nee, dat moest nog gebeuren..
Op dat moment is afgesproken dat wij, op het moment dat deze rapportage door het bureau Staring Advies zou zijn afgerond en waarmee ook aantallen en locaties duidelijk zouden worden, met de gemeente om de tafel zouden gaan. De prognose was dat eind oktober deze afronding zou plaatsvinden, maar dit werd door Staring Advies diverse malen uitgesteld.
Er kwam een Quick scan, dus niet een volledige rapportage, maar op dat moment (27 januari) hebben wij de ambtenaar op haar verzoek gemeld dat o.i. op die gronden een afspraak kon worden gemaakt en vroegen om data mogelijkheden.
En daarna werd het stil..
Na een rappel kwam slechts bovenstaande reactie.
Curieus daarbij is, dat de Dorpsraad ons liet weten:  “De gemeente heeft helaas niet de bereidheid om open het gesprek te voeren met omwonenden”. 
Bestuur en omwonenden willen deze bomen ook niet kwijt en zien de inzet van onze Crowdfunding als een welkome oplossing.
De bal ligt nu bij de gemeente. Tot het hen “behaagt” contact met ons op te nemen?!
Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat men gewoon niet reageert.

Hopelijk kunt u het nog volgen..