dinsdag 2 mei 2017

Hudewald of bosweide

Dit Duitse hudewaldreservaat (bosweide) diende als varkensweide en voor de winning van loof als wintervoer. Het bestaat meest uit beuken van 200 tot 300 jaar oud. Na een periode van verval is het een tiental jaren geleden weer als hudewald in gebruik genomen. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosweide)

Men vermoedt dat dit bos destijds eerst in gebruik was voor de winning van wintervoer voor het vee. Dat gebeurde door de bomen te knotten. Zo’n bos krijgt daardoor een lichtere structuur zodat ook meer grassen en kruiden een kans krijgen. Gaandeweg is het ook als gemeenschappelijk weidebos in gebruik genomen. Vooral voor huisvarkens. Alle dieren uit het dorp trokken dagelijks gezamenlijk onder begeleiding van een herder naar dit bos om er te weiden. Om het al te uitbundig uitgroeien van struiken tegen te gaan voerde men, zoals gebruikelijk, ook geiten in de kudde mee.
Op Veluwezoom ligt overigens nog een klein restant gelijkwaardig type bos met knotbeuken. Alleen geoefende ogen herkennen daarin nog een hudewald of veeweidebos. Het is tot op heden nog niet gelukt daar historische bronnen over te vinden. Maar de historische kenmerken lijken daar te liggen op een knotbeuken hudewald.

Bron: Nieuwe-wildernis.nl/ Natuur Net Nieuws mei 2017