vrijdag 2 juni 2017

Resistente iepen

Landschapsbeheer Groningen plant langs de N360  twee soorten iepen met resistentie tegen iepziekte. Deze herplant van 100 iepen wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting Groninger Bomenwacht en is mogelijk dankzij bijdragen van het Waddenfonds en de provincie Groningen.

De iep, een hoogopstaande, smalle boom met een uitwaaierende kroon hoort van oorsprong thuis op de Groningse klei. De boom is stormbestendig en daardoor goed bestand tegen de weersomstandigheden in de regio. Tot en met dit voorjaar plantte de Stichting Groninger Bomenwacht samen met Landschapsbeheer Groningen al bijna 3500 iepen in de Waddenregio van Groningen. Dit was nodig omdat de iep in het noordelijk zeegebied dreigde te verdwijnen als gevolg van de iepziekte.

De helft van de nieuwe iepen wordt aangeplant op particuliere erven, de andere helft langs wegen. Daarnaast worden op andere plaatsen verschillende variëteiten aangeplant om de verspreiding van de iepziekte zoveel mogelijk te beperken.


Bron: Landschapsbeheer Groningen/ via Natuur Net Nieuws juni 2017