maandag 12 juni 2017

Weer een noodkreet aan De Monitor!

Het KRO/NCRV Programma De Monitor vraagt om voorbeelden van buitensporige kap. Daarvan zijn er vele. Hierbij de Stichting tot behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied aan het woord: 
(Foto's: Marijke Jansen).


Beste KRO-NCRV,

Help ons!

Wij zijn op zoek naar journalisten die, eventueel samen met ons, onderzoek willen doen naar de handelwijze en integriteit van Staatsbosbeheer en andere grote Natuurbeheerders.
HET GAAT MIS DOOR HEEL NEDERLAND!!
Wij krijgen hoe langer hoe meer bewijzen daarvoor.
Bij ons in Schoorl gaat het om het volgende:
Staatsbosbeheer gaat als een gek te keer in wat ooit is uitgeroepen als “Een van de mooiste Natuurgebieden van Nederland”. Dit prachtige unieke natuurgebied staat genomineerd om radicaal en onomkeerbaar vernietigd te worden!
Wij, de Stichting tot behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemer duingebied, voortgekomen uit de actiegroep "Schoorlse bos moet blijven", vechten voor behoud van ons Natuurgebied.
Al deze plannen zijn zeer zorgvuldig om de bevolking heen gemanoeuvreerd. Daarom zijn er slechts 4 zienswijzen ingediend. Na een groot krantenartikel geplaatst door de Partij van de Dieren werd de bevolking wakker. Onze petitie is in zeer korte tijd getekend door 14.155 mensen die net als wij van ons gebied houden en zich doodgeschrokken zijn.
De plannen voor ons gebied zijn naar buiten gebracht in absolute geruststellende bewoordingen als: “herstel- en beheerplan”, “beschermen van huidige gebied” en bestonden de maatregelen uit “terugdringen en omvormen” en zouden bepaalde soorten “afnemen”.

"Ervoor"..

Dat het om een totale verandering, zeg maar vernietiging gaat van een natuurgebied dat jaarlijks tussen de 2 en 3 miljoen bezoekers trekt is nooit vermeld. Minstens 98 hectare bos wordt gekapt, maar na veel uitpluizen en doorvragen komen daar nog alle bomen bij die in de weg staan om grijsduin te maken, plus 80% van de overige dennenbomen die moeten worden gekapt om er loofbos van te maken. (Daar zit nog een hele discussie aan vast. Die loofbomen gaan het niet redden zonder de buffer van de dennen, maar wij richten ons nu even op de hoofdzaken).


Bomen zijn "Verdienmodel" geworden..

Ons inziens misbruikt Staatsbosbeheer zijn goede naam en het vertrouwen dat de Nederlandse bevolking al decennia lang in hen heeft (gehad). Vele mensen reageren met een: “Zij zullen het wel weten” of “Zij hebben er voor gestudeerd”. Ze weten dan niet eens dat SBB een zelfstandige onderneming is die zelf de financiële broek moet ophouden en vele contracten heeft lopen om hout te leveren. Hout dat zoveel mogelijk uit onze bossen moet komen.
Staatsbosbeheer heeft geen “Natuur” verantwoordelijkheid meer en mist daardoor de prikkel om economie en natuurbelang in evenwicht te houden.


De afgraving..

Dat SBB nog eigendom van de Staat is, is niets anders dan een schijnvertoning. De Staat zou, net zoals ze bij ProRail doet, Staatsbosbeheer op de vingers moeten tikken, maar zolang Staatsbosbeheer zich alleen economisch hoeft te verantwoorden wordt er een verkeerde eenzijdige prikkel benadrukt en wordt het natuurbelang volkomen genegeerd.
De plannen van Staatsbosbeheer die zij in 2012 al naar voren bracht om aandeelhouders te generen en een dividend van 2% als reëel te achten, geeft aan dat onze natuur en vooral onze bossen een “verdienmodel” zijn geworden.


Zo gaat het dan worden!
Kost ook nog bakken geld..

Nederland heeft slechts 10 % bos. Staatsbosbeheer vindt dit zelf aan de lage kant. In vergelijking met omliggende Europese landen zitten we aan de heel lage kant. Als we in dit tempo doorgaan met onze bomen en bossen te kappen is straks ons bos OP! 
Wij trekken nu aan de noodrem, help ons om dit definitief te keren!

Met vriendelijke groet,
Stichting tot behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied