dinsdag 29 augustus 2017

Opnieuw "vergissing" van Staatsbosbeheer m.b.t. boswachterij Ruurlo.

Op 12 augustus jl. publiceerden wij over de “Vergissing" van Staatsbosbeheer (SBB) m.b.t. de massale kap in Boswachterij Ruurlo. Zie: http://bit.ly/2vvyIGg.

Tijdens het gesprek dat onze Stichting had met SBB Achterhoek op 8 augustus jl. maakte SBB haar excuses over het feit dat er inderdaad te grote percelen waren gekapt; in tegenstelling tot eerdere publieke toezeggingen tijdens een excursie in oktober 2016, en de stelselmatige ontkenning hiervan nadien.
Daarna nog, per e-mail op 12 augustus, gaf SBB tevens toe toch een groter aantal bomen te hebben gekapt dan men ons eerder had verzekerd. "Er waren oude bleslijsten gebruikt"?!

Boswachterij Ruurlo; te groot perceel gekapt.
(Klik op afbeelding voor vergroting).
Echter, tot onze niet geringe verbazing, moesten wij later via de media vernemen dat SBB’s Gerard van Breemen, (ook aanwezig op 8 augustus als communicatieadviseur Flevoland en afd. beheer & productie SBB) daarna weer aan de journalist van De Gelderlander had verteld dat deze uitspraak “een vergissing” betrof: 
Sterker nog: "Er was ook veel druk", en "SBB was daardoor niet in staat een perceel na te meten".
SBB kapt dus eerst en gaat daarna nog eens meten hoe groot het gekapte perceel wel is?!

Snel daarna werd in de tekst van het artikel: 
“Oogst uit Boomgaard en Bos/ Meer Houtproductie” 
https://www.grondbezit.nl/oogst-uit-bos-en-boomgaard.htmlop de site van de Federatie Particulier Grondbezit, de volgende zin gewijzigd:
Dit betekent dat er in Nederland gemiddeld 3 m3per hectare per jaar meer geoogst kan worden, dus twee keer zoveel als nu. Staatsbosbeheer streeft naar verdubbeling van de houtoogst tot 80% van de bijgroei.

in: 
Staatsbosbeheer streeft nu naar verhoging van de houtoogst tot 80% van de bijgroei. Zie: staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/feiten-en-cijfers.”
Deze laatste pagina blijkt inmiddels weer uit de lucht gehaald en door andere gegevens vervangen!

Bij navraag aan de auteur bleek dat deze zich “de bron van deze eerdere informatie niet meer kon herinneren”. Deze informatie kwam ook van Stichting Probos (draagt met kennisontwikkeling en innovatie bij aan duurzaam bosbeheer). Immers hadden wij o.a. hieruit geciteerd om ons argument, dat de houtoogst van SBB de laatste jaren flink is toegenomen, te onderstrepen.
Toch is er dan nog het artikel in Trouw; reeds van 14 december 2011, met als kop: 
“Bomen als nieuwe bron van inkomsten van Staatsbosbeheer”: 
https://www.trouw.nl/groen/bomen-nieuwe-bron-van-inkomsten-voor-staatsbosbeheer~a3d9c5e4/?
Geen gekwetter van vogels, maar het geluid van zagen en krakende takken in het bos. Staatsbosbeheer moet bezuinigen en boort een nieuwe bron van inkomsten aan: bomen. De komende jaren wordt er meer gekapt. Dat levert geld op en is goed voor het bos”.
Hoewel het SBB kapverhaal hier wel erg mooi wordt voorgesteld: “Elke boom wordt nauwkeurig gecontroleerd op dieren, nesten en het belang voor de flora”, (n.a.v. de twee A-4tjes die men ons op herhaald verzoek toezond en die met slechts een paar in Ruurlo geconstateerde spechtengaten en luttele mierenhopen als Flora & Fauna onderzoeksrapport moesten dienen, heeft SBB die indruk bij ons niet gewekt) wordt hier dus toegegeven dat SBB al sinds 2011 wel degelijk haar houtoogst heeft verhoogd!

Ook hebben wij dhr. Leffert Oldenkamp, gepensioneerd SBB-bosbouwer, benaderd inzake de groei van de SBB houtoogst.
Wellicht kent u hem nog van de nogal confronterende uitzending van Zembla: 
In deze uitzending is o.a. te zien hoe SBB zich contractueel heeft vastgelegd tot het leveren van 100.000 ton hout per jaar aan de RWE biomassacentrale in Purmerend.
RWE stelt daarbij overigens dat zij “slechts restafval hout bijstookt en zich wil houden aan de afspraak dat er geen pellets worden verbrand waarvoor rechtstreeks bomen zijn gekapt die rechtstreeks tot pellets zijn verwerkt”.
In boswachterij Ruurlo werd echter een flink perceel aan bomen wel degelijk rechtstreeks versnipperd; zie foto:

De berg tot pellets versnipperde bomen in Boswachterij Ruurlo.
(Hoogte af te meten aan de persoon bij de boom). 
En dat levert ook nog subsidie op...
Wij mogen Leffert Oldenkamp citeren:
Vanuit mijn SBB achtergrond kan ik overigens ook bevestigen dat er nog grootschalig bosvernieling plaats vindt om de behoefte aan chips en pellets te kunnen dekken.
Het verhaal dat men slechts resthout zou gebruiken is een fabel. Maar bovendien is de hoeveelheid benodigd resthout voor de huidige centrales op biomassa zo gigantisch dat meer dan het gehele bosareaal zou moeten worden gekapt voor planken en balken (etc.), waar CO2 dan in zou blijven zitten. Dat is dus verre van realistisch”.
Op 17 augustus hebben wij eerdergenoemde SBB communicatie adviseur Van Breemen per e-mail verzocht onze Stichting alsnog rechtstreeks en niet via de media te willen informeren indien er zich wijzigingen voordoen in de situatie van SBB m.b.t. onze Stichting. Tot op heden mochten wij hierop echter nog geen reactie ontvangen.
SBB gaf op 8 augustus nog aan “de communicatie te willen verbeteren en het vertrouwen te willen herstellen”…
Dat wil op deze manier nog niet zo erg lukken..

Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de overheid honderdduizenden hectare natuur en landschap in Nederland. We doen dit voor ruim zestien miljoen Nederlanders. Een grote verantwoordelijkheid waar we trots op zijn. En die we op de best denkbare manier willen uitvoeren”.

Daar is nog een wereld te winnen...