zaterdag 12 augustus 2017

"Vergissing" van Staatsbosbeheer m.b.t. massale kap Ruurlo

Tijdens het gesprek op dinsdag 8 augustus van onze Stichting met Staatsbosbeheer(SBB) kwam ook de zeer gebrekkige communicatie van SBB ter sprake m.b.t. de massale kap in Boswachterij Ruurlo, die vanaf november 2016 plaatsvond.

Massale kap in boswachterij Ruurlo 2016/2017:

Zoals wij u eerder lieten weten hebben wij SBB vanaf november 2016 vragen gesteld over de kaalslag die op dat moment plaatsvond op percelen veel groter dan de door SBB in oktober toegezegde 0,5 tot 1 hectare.
Deze kap had grote gevolgen; in het bos grote percelen ravage waarmee SBB zich de woede op de hals haalde van de Ruurlose bevolking en niet in de laatste plaats van toeristen. Het regende meldingen bij onze Stichting.
Na herhaalde verzoeken om uitleg kregen wij van de door SBB aangewezen contactpersoon nog steeds geen adequate reactie hierop; uiteindelijk gaf zij zelfs helemaal geen antwoord meer. 
Ook op onze brief daarna met vragen aan de landelijke directie van SBB kregen wij na herhaalde verzoeken pas na drie maanden reactie. (Zie: https://bomenachterhoek.blogspot.nl/2017/04/geen-antwoord-van-staatsbosbeheer-op.html).

Vandaar dat wij in inzake de aangekondigde essenkap SBB schriftelijk om reactie binnen 3 dagen hebben verzocht, om te voorkomen dat door vertraging inmiddels al veel bomen gekapt zouden zijn.

Het onderwerp Ruurlo brachten wij dinsdag dus ook ter tafel.
Tot onze verbijstering deelde men ons nu nog even mee dat in Boswachterij Ruurlo: “per vergissing inderdaad veel grotere percelen waren gekapt dan de bedoeling was”!! 
Een gegeven dat deze SBB contactpersoon tevens verzuimde ons te laten weten...

Bovendien: een dergelijke massale kapactie is niet in een paar dagen geklaard; dus hoe heeft het kunnen gebeuren dat gedurende die gehele periode niemand van SBB heeft opgemerkt dat hier een grove fout werd gemaakt? 
Voert SBB dan geen controle uit op de door haar uitbestede uitvoering?!
Het is dus ook nog puur toeval dat ons dit nu ter ore kwam.

SBB maakte nu alsnog wel haar excuses..
(Later vernamen wij via de media dat SBB deze excuses "weer had ingetrokken"?! 
Zelf hebben wij echter hierover nooit meer iets van SBB vernomen).

Om een beeld te geven van deze kaalslag; zie video: https://youtu.be/vdMZyQKpo1c