vrijdag 30 november 2018

Open brief met oproep aan Jesse Klaver

Beste @JesseKlaver,

Hoe lichtgroen is Groen Links?

(Op deze open brief ontvingen wij nooit reactie van Jesse Klaver). 

Er bestaat verwarring in ons land over waar Groen Links nu eigenlijk voor staat. Er zijn Provincies en gemeenten die met zeer gemengde gevoelens terugkijken omdat ze door toedoen van Groen Links hun prachtige lanen, parken en bossen zijn kwijtgeraakt. Dit staat lijnrecht tegenover de successen die Groen Links bijvoorbeeld op 21 november jl. heeft geboekt in Groningen waar zij voor de ontwikkeling van meer groen en het planten van bomen alsmede voor aanleg van groene daken is. 
Het is dus belangrijk dat er door het hele land één en dezelfde koers wordt uitgezet, zodat kiezers weten waar ze aan toe zijn.
Wat wij bomenorganisaties, met zeer grote achterban verspreid over het hele land, willen weten is of je stelling gaat nemen tegen de klimaat ondermijnende acties die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere natuurbeheerders, in onze natuur en bossen plegen?
De P.R. machines van deze machtige organisaties zijn als “KA” in het sprookje Junglebook. Je gelooft ze, maar ze vertellen het niet zoals het is..
Het lijkt alsof ze bui al voelen hangen na de uitspraken van het Gerechtshof Den-Haag, Het Europese Hof, Milieudefensie en de niet mis te verstane adviezen van het Planbureau voor de Leefomgeving: Verlaat het beleid dat natuurbeleid heet! “Want zonder verandering van dit beleid dat ontbossing voorstaat is er geen winst te behalen: er moet veel meer bos aangeplant worden en het beheer van de natuurterreinen moet worden aangepast. Zowel binnen het natuurnetwerk als daarbuiten dient bos te worden aangeplant.” (Zie: Rapport PBL Analyse klimaatakkoord : https://bit.ly/2KRz8iJ).
In turbo snelheid wordt evenwel op dit moment nog even vlug van alles gekapt wat gekapt kan worden onder het mom van creëren van natte schrale natuurtypen of voor de windmolens, in ieder geval lijkt het om subsidie binnen te trekken voordat er een stop op bomenkap komt of op de subsidie.
Deze verwoesting zal zich overigens pas over minstens 50 jaar hebben hersteld.
De beheerders hebben “carte blanche”. Elke wet die er voorheen was om de natuur te beschermen is zodanig aangepast dat er één wet is gekomen die genoeg ruimte biedt om deze beheerders geen stro, zeg maar boombreed in de weg te leggen. Is dit soms de reden waarom Staatsbosbeheer als enige partij heeft geweigerd het Nationale Klimaatakkoord te ondertekenen? Daar ging het immers om bomen erbij?!
70 Longartsen hebben een brandbrief aan tweede kamer gestuurd dat de lucht schoner moet. Professor Dr. Martijn Katan, emeritus hoogleraar VU Gezondheidswetenschappen en Preventieve Gezondheidszorg, pleit ervoor te om te stoppen met onze bossen te kappen en in de CO2 vervuilende biomassa centrale te verbranden en toch blijven deze verbrandingscentrales als paddenstoelen uit de grond rijzen door de subsidie die hierop gegeven wordt. We hebben één aarde, één dampkring, en al die biomassa centrales kunnen onmogelijk gevuld worden met alleen maar afvalhout. Zoveel bos hebben we niet, dus zoveel afvalhout al helemaal niet. Ook als het hout uit het buitenland geïmporteerd wordt, is dit asociaal te noemen omdat we met zijn allen voor deze ène planeet moeten zorgen en haar leefbaarheid moeten waarborgen.


Versnipperd bosperceel Staatsbosbeheer Boswachterij Ruurlo
Dus Jesse, definieer “Groen”, Als je hetzelfde groen bedoelt zoals de meeste burgers van Nederland en daar stelling over inneemt, dan willen wij je graag helpen!
Schakel ons in. Onze expertise is groot. Jouw medewerkers hebben vele verschillende dossiers waar ze doorheen moeten. Wij hebben met zijn allen maar één dossier: bomen en bossen! Vraag ons wat je nodig hebt. We hebben nergens verstrengelde financiële belangen.
De Provinciale verkiezingen komen er aan. Wij zullen aan onze achterban stellingen van de verschillende politieke partijen voorleggen zodat ze wijs kunnen kiezen. Kunnen ze voor een waarachtig Groen Links kiezen?!

Namens allen:
Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt,

Stichting de Woudreus, Mieke Vodegel,

Stichting tot Behoud van het Schoorlse- en
Noord-Kennemerduingebied, Joke Volkers,

Stichting Bomenridders Groningen, 
Partij voor de bomen op Texel, 
Stichting Bomenridders Leeuwarden, 
Stichting Natuurlijk Achterhoek, 
Stichting Levensbomenbosch, 
Stichting Boom en Bosch, 
Natuur en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant, 
Platform Groen Natuurlijk Zoetermeer, 
Comité Matiging bomenkap Slangenburg, 
Stop bomenkap Noord-Hollands duinreservaat, 
Landelijk Meldpunt Bomenkap, 
Actiegroep Red Ons Bos,
Vereniging Leefmilieu.